Aangeschafte spullen & materialen

Vorige maand hebben wij nieuwe spullen aangeschaft voor onze leerlingen en school. Om deze materialen te bekostigen hebben wij dankbaar gebruikt gemaakt van de vrijwillige ouderbijdrage.

 Wij hebben een nieuwe muziekinstallatie en sporttenues gekocht. Zie hieronder voor de foto’s.

                                    Sportoutfit       Speakerset  

Via deze weg willen wij de ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor de bijdrage.

 

 Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn