De Gezonde school

 

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere KantinesVoorbeeld van afbeelding

 

Visie

De Praktijkschool Apeldoorn zorgt voor een omgeving waar gezond eten normaal is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

 

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijnen eetomgevingen voor scholen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze.

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen de betere keuzes.

Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen de betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken door middel van een watertappunt die altijd bereikbaar is.

Onze ambitie

Onze ambitie is een zilveren kantine:

  • Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
  • We bieden verse groente of fruit aan.
  • De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een Schijf van Vijf-keuze.

 

Structureel beleid

Het cluster consumptief/verzorging brengt ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezonde School vignet

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee de Praktijkschool Apeldoorn werkt om structureel te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.

Gezondheidseducatie

Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen. Dit doe we door gebruik maken van lespakket “Weet wat je eet”  en schooleigen lesmethodes in alle fases binnen school.

Fysieke omgeving

De Praktijkschool Apeldoorn richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een watertappunt aan in de school.

Sociale omgeving

We informeren ouders/verzorgers over ons voedingsbeleid via de schoolgids en de website. Daarnaast bespreken wij, indien nodig, met ouders/verzorgers en leerlingen tijdens contact mogelijkheden de mogelijkheden.

Signaleren

Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij  mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/vertrouwenspersonen aangewezen. Door het CJZ wordt er nagegaan hoe het staat met de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. De signalering wordt besproken in het zorgteam en de ouders/verzorgers worden betrokken in dit proces. Ook worden de leerlingen en ouders/verzorgenden aan het begin van elk schooljaar op de hoogte gebracht bij wie ze terecht kunnen met vragen of hulp rondom voedingsgewoonten en gewicht. Dit gebeurt via de website.

Beleid

De Praktijkschool Apeldoorn voert een actief beleid rond gezonde voeding. Het gezonde voeding beleid is onderdeel van onze kwaliteitscyclus. Jaarlijks zorgt het cluster consumptief/verzorging dat het beleid onder de aandacht wordt gebracht bij het team. Daarnaast zorgen we ervoor dat het beleid wordt geëvalueerd binnen het team en via ouder/ leerling enquêtes. Deze feedback gebruiken we voor het aanpassen voor ons beleid indien noodzakelijk.

Samenwerking

De Gezonde School-adviseur van de GGD ondersteunt het Praktijkschool Apeldoorn bij de Gezonde School-aanpak rond het thema Voeding en het thema bewegen en Sport.

Er is met regelmaat contact met de Gezonde School-adviseur van de GGD in de regio met betrekking tot het thema Voeding.

 

Pleinbeleid

Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij een pleinbeleid. Leerlingen mogen tijdens de pauze niet van het schoolterrein af. Daarnaast zij wij bezig om het plein zo in te richten dat het uitnodigt tot bewegen of te genieten van de lunch.

 

Hygiëne & duurzaamheid

In onze kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels. Er wordt milieuvriendelijk materiaal gebruikt, zoals recyclebare verpakkingen.

 

Medewerkers

Onze docenten en staf stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld betreft gezond eten en drinken (er worden geen ongezonde producten meegenomen/genuttigd door medewerkers in de school). We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals schoolfeesten en vergaderingen op onze school. Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school. De vakdocenten consumptief docenten  bepalen het aanbod in de kantine en houden hierbij rekening met de richtlijnen van de gezonde kantine.

Leerlingen

Leerlingen worden door middel van voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. Onze leerlingen kunnen in de leerlingenraad meebeslissen over de eetomgeving binnen de school. De leerlingen zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine door middel van voedingslessen met betrekking op de kantine.