Diploma

Iedere leerling die zijn middelbare school afmaakt, verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Ook leerlingen op het praktijkonderwijs krijgen een diploma als ze de school met goed gevolg hebben doorlopen. Voor het praktijkonderwijs geldt dat er geen landelijk examen is, praktijkonderwijs is immers maatwerk. Er zijn wel eisen waaraan de leerling moet voldoen om het diploma te halen. In het Reglement Diploma Praktijkonderwijs staat beschreven welke criteria dat zijn. Dit diploma reglement is opgesteld door de verschillende Praktijkscholen in Oost-Nederland. Leerlingen die het praktijkonderwijs niet succesvol afronden, ontvangen geen diploma maar een verklaring.

Diploma reglement Praktijkschool Apeldoorn