familie Kovacs

Ons gezin en de keuze voor de Praktijkschool Apeldoorn:

Wij de familie Kovacs zijn een gezin van drie. Mijn man is meewerkend voorman in de bouw, ik werk parttime op het klantcontactcentrum van een uitvaartverzorger. Op 3 september 2004 is onze prachtige dochter Donna geboren. Op de basisschool verliep alles in het begin goed, ze vond het wel moeilijk om zich op een werkje te concentreren. Alles wat er om haar heen gebeurde wilde ze in de gaten houden. Ook werd na een test dyslexie geconstateerd. Dit verklaarde veel, het lezen kostte haar zoveel moeite dat het leren niet lukte en niet leuk was. Waar kinderen uit haar klas met gemak een 8 haalden moest zij veel moeite doen voor een 6. Soms was dit frustrerend. Hier heeft ze veel last van gehad. Op sociaal gebied gelukkig geen problemen, vriendjes en vriendinnetjes genoeg. Ze wilde graag naar het VMBO gaan, het liefst Sprengeloo. Pas aan het einde van groep 8 bleek uit het schooladvies dat dit moeilijk zou worden. Na een gesprek met de leerkracht van de basisschool, de orthopedagoog van de Praktijkschool, ouders en vooral Donna is besloten dat zij naar de Praktijkschool zou gaan. Eerst was ze niet zo enthousiast, na een rondleiding op school begon ze aan het idee te wennen.

Hoe verloopt het tot nu toe op de Praktijkschool.

In het het eerste jaar was het wennen. Er is gekeken naar haar niveau en van daaruit is ze aan de slag gegaan. Het leren gaat steeds beter, daarmee groeit ook haar zelfvertrouwen. Ze heeft het goed naar haar zin. Ze heeft interne stages gelopen en is daarna begonnen met een stage bij Sainte Marie. Vorig jaar heeft ze stage gelopen bij een kinderdagverblijf. Vanaf dit jaar doet ze de richting verzorging om uiteindelijk de kappersopleiding te volgen. We hopen dat ze dit schooljaar nog een paar maanden stage mag lopen bij de kapper. Vanwege Corona is dat op dit moment niet mogelijk. Daarnaast loopt ze één ochtend per week stage bij Talma Borg. Door de stages is ze als persoon enorm gegroeid en weet ze nu goed wat ze wil.

Ze doet het erg goed, daarin speelt de begeleiding van school, de mentor een belangrijke rol. Drie keer per jaar is er een gesprek met mentor, ouder en de leerling waarin vooral de leerling de doelen aangeeft. Alles is bespreekbaar, vanuit vooral een positieve benadering. De school is goed bereikbaar. Op het moment dat ik als ouder een vraag heb of er iets bijzonders dan is telefonisch contact direct mogelijk.

Blij met de keuze voor de Praktijkschool

Wat zijn wij als ouders blij met de Praktijkschool Apeldoorn. Als ouder heb je een beeld of verwachting in je hoofd voor je kind, soms moet je dat beeld bijstellen. De leerlingen van de Praktijkschool komen er ook, alleen de route die zij afleggen is een andere. Ik ben van mening dat onze dochter geluk heeft dat zij naar de Praktijkschool kan. Eigenlijk zou het fijn zijn als ieder kind de mogelijkheid krijgt voor onderwijs op eigen niveau. We willen allemaal het beste voor onze kinderen, dat ze gelukkig zijn en later zelfstandig kunnen functioneren. Wij zijn van mening dat de Praktijkschool Apeldoorn hier een belangrijke rol in speelt. Onze dochter heeft de afgelopen schooljaren haar talenten ontdekt, wat is er mooier dan dat.