Ouderbijdrage schooljaar 2014-2015

 

 

Met uw ouderbijdrage kunnen we activiteiten betalen die een aanvulling zijn op bestaande onderdelen van de school. Enkele voorbeelden:

  • Kennismakings-barbecue begin schooljaar
  • Schoolfeest: aankleding zaal, dansles, eten en drinken.
  • Aanschaf van nieuwe school sporttenues: te gebruiken voor sporttoernooien waar wij als school aan deelnemen.
  • Aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie: in te zetten bij activiteiten voor leerlingen. Bijvoorbeeld: Praktijkschool got talent, schoolkamp, schoolfeest, etc.

 

De bijdrage is vrijwillig, en zoals staat vermeld in de schoolgids dit jaar vastgesteld op € 29,50, maar zoals u ziet van groot belang voor de extra dingen die uw zoon/ dochter/ pupil op school kan doen en waar we gezamenlijk gebruik van maken. U kunt het bedrag alsnog overmaken door middel van internetbankieren:

 

Rekening nr. (IBAN): NL11INGB0000616742

t.n.v. MR Praktijkschool Apeldoorn

O.v.v. ouderbijdrage + naam kind

 

Contante betaling is ook mogelijk. Uw zoon/ dochter / pupil levert het geld in bij de administratie en ontvangt een kwitantie.

 

De oudergeleding van de MR van de Praktijkschool Apeldoorn beheert de inkomsten uit deze bijdrage. Zoals in de schoolgids staat vermeld is het dit jaar vastgesteld op

€ 29,50 per leerling.

 

Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn

Sportoutfit