Jongeren en ouders leren samen in de kroeg

Jongeren en alcohol. Een onderwerp dat zowel ouders als pubers bezighoudt. Te veel, te vaak of te vroeg alcohol drinken heeft een negatieve invloed op het gedrag, het karakter of de schoolprestaties van jongeren. De gemeente Apeldoorn, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Tactus Verslavingszorg vinden het dan ook belangrijk dat ouders/verzorgers en jongeren goed op de hoogte zijn.
Op maandagavond 1 december 2014 organiseert Tactus een kroegentocht. U bent van harte welkom op deze unieke avond. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind(eren) naar deze avond komt, zodat jullie ook met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp. De kroegentocht start om 18.45 uur bij de Gigant, Nieuwstraat 377 te Apeldoorn.

Programma 1 december 2014
De avond kent twee delen. Tijdens het eerste gedeelte van de avond zijn er twee theatervoorstellingen over alcohol en jongeren tegelijkertijd. Eén voor de jongeren en één voor de ouders. Het tweede deel van de avond wordt u weer samengevoegd voor de kroegentocht, geeft een kinderarts een lezing en gaan ouders en jongeren met elkaar in debat over veilig uitgaan. Het volledige programma vindt u in de bijlage.

Aanmelden
Wilt u zich met uw kind(eren) opgeven voor de kroegentocht? Stuur dan voor 19 november 2014 een e-mail naar info@cjgapeldoorn.nl. Vermeld uw naam en geef aan met hoeveel jongeren en volwassenen u komt. Het is alleen mogelijk om deel te nemen als u zich samen met uw kind(eren) opgeeft. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u snel aan. De deelname is gratis.

Wij hopen op een geslaagde, leerzame en unieke avond, waarbij wij met elkaar proberen de tendens van te vroeg, te vaak en te veel alcohol drinken door jongeren, tot stilstand te brengen.
Graag tot 1 december 2014!
________________________________________________________________________________________________________
Bijlage Programma Kroegentocht 1 december 2014 cjg