Computers op school

Op de school zijn in ieder lokaal minimaal 4 computers beschikbaar en er is een laptopkar.
Iedere lesruimte heeft ook een digitaal schoolbord.

We vinden het op school belangrijk dat we op een aardige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom heeft de school in een ICT-protocol afspraken omtrent het gebruik van ICT in en om de school beschreven. Deze wordt aan het begin van het schooljaar ondertekent door de leerlingen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de computers kan gebruiken in of bij de lessen. Ook willen we voorkomen dat het internet verkeerd gebruikt wordt, bijvoorbeeld om anderen te pesten of lastig te vallen.

Praktijkschool Apeldoorn