Regels op school

Leefregels

Leefregels

Een goede school is een veilige en fijne school. Wie zich niet veilig of fijn voelt, kan niet goed leren en werken. Daarom hebben we op de Praktijkschool Apeldoorn een aantal belangrijke en duidelijke leefregels. Het is belangrijk dat je je aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kan iedereen op een veilige en fijne manier leren, werken en met elkaar omgaan.

Voel je je niet veilig of fijn op school? Dan kun je altijd terecht bij je eigen groepsleraar, de vertrouwenspersoon of een anti pest coördinator van de school. Daar over staat HIER meer informatie.

Op tijd op school

Zorg ervoor dat je op tijd op school bent. Kom je te laat, dan moet je je melden bij de receptie. Verloren (les)tijd haal je in. Ben je niet of te laat op school? Laat dan je ouders dit melden aan de school. Dit moet gebeuren vóór het begin van de lessen. Ben je zonder afmelding van je ouders niet of te laat op school, dan neemt de school contact op met thuis.

Leren samenleven

Een school is een samenleving in het klein. Op school leren de leerlingen hoe ze kunnen en moeten samenleven. Dit leren ze in de lessen en door met elkaar om te gaan op school. Leren samenleven is belangrijk om later echt als burger mee te doen in de samenleving. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Daarom hebben we, net als in de samenleving, duidelijke regels en afspraken op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan. De Praktijkschool Apeldoorn is een veilige school en wil dat ook blijven. Elk jaar toetsen we de ervaren veiligheid en kijken we of we zaken kunnen verbeteren. Uit de veiligheidsmonitor die we jaarlijks afnemen, blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school. De uitslag van deze monitor kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl

Gouden regels en schoolregels

 Als basis in de dagelijkse omgang in school hanteren wij de Gouden regels. Deze zijn:

– Iedereen is welkom en hoort erbij
– Wij lossen problemen met elkaar op
– Wij respecteren dat we allemaal verschillend zijn
– Wij gebruiken vriendelijke taal


Andere afspraken die wij in de school hanteren zijn;

 • leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd wordt ingehaald aan het einde van de schooldag
 • tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken, of in de aula
 • teamleden houden toezicht. Ook houden camera’s toezicht: in de fietsenkelder, op de scooterparkeerplaats, de entree van de fietsenkelder en op delen van het schoolterrein
 • het schoolterrein is rookvrij
 • fietsen staan altijd – op slot! – in de fietsenkelder
 • jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje
 • waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis
 • leerlingen mogen geen kauwgom kauwen in de klas
 • drinken en eten mag in de pauze buiten of in de schoolkantine
 • leerlingen mogen in de school geen pet/capuchon dragen
 • mobiele telefoons zijn toegestaan tijdens de pauze
 • leerlingen mogen de mobiele telefoon alleen gebruiken tijdens de les als de leraar hiervoor toestemming geeft. Dit kan als dat voor een les belangrijk is, zoals bijvoorbeeld voor het schrijven in de agenda
 • de school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van mobiele telefoons en/of andere persoonlijke bezittingen
 • bij niet correct gebruik van de mobiele telefoon, neemt de leraar de telefoon tijdens schooltijd in
 • afval hoort in de afvalbak
 • leerlingen mogen op school alleen foto’s en films maken als daar ze daarvoor toestemming krijgen van de leraar
 • leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn. Ook mogen zij op school geen dingen doen die gevaarlijk voor anderen kunnen zijn
 • we pesten elkaar niet op én buiten school. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen op school en op de sociale media

 

Ook interessant

Schoolgids
Gouden regels

Gouden regels

Schoolgids
Regels en afspraken op school

Regels en afspraken op school

Schoolgids
Afwezigheid melden

Afwezigheid melden