Regels op school

Leefregels

Een goede school is een veilige en fijne school. Wie zich niet veilig of fijn voelt, kan niet goed leren en werken. Daarom hebben we op de Praktijkschool Apeldoorn een aantal belangrijke en duidelijke leefregels. Het is belangrijk dat je je aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kan iedereen op een veilige en fijne manier leren, werken en met elkaar omgaan.

Voel je je niet veilig of fijn op school? Dan kun je altijd terecht bij je eigen groepsleraar of de vertrouwenspersoon van de school. Daar over staat HIER meer informatie.

Op tijd op school

Zorg ervoor dat je op tijd op school bent. Kom je te laat, dan moet je je melden bij de receptie. Verloren (les)tijd haal je in. Ben je niet of te laat op school? Laat dan je ouders dit melden aan de school. Dit moet gebeuren vóór het begin van de lessen. Ben je zonder afmelding van je ouders niet of te laat op school, dan neemt de school contact op met thuis.

Gouden regels en schoolregels

We hebben duidelijke regels op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels
houdt en elkaar met respect behandelt. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren,
werken en met elkaar omgaan. Als basis in de dagelijkse omgang in school hanteren wij de Gouden regels. Deze zijn:

– Iedereen is welkom en hoort erbij
– Wij lossen problemen met elkaar op
– Wij respecteren dat we allemaal verschillend zijn
– Wij gebruiken vriendelijke taal


Andere afspraken die wij in de school hanteren zijn;

 • Leerlingen die te laat komen melden zich bij de receptie. Verloren tijd wordt ingehaald.
 • Tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken.
 • Fietsen staan altijd – op slot! – in de fietsenkelder.
 • Jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje.
 • Waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis.
 • Leerlingen mogen geen kauwgom kauwen op school.
 • Drinken en eten gebeurt in de pauze buiten of in de schoolkantine.
 • Leerlingen dragen binnen de school geen pet.
 • Mobiele telefoons en andere geluidsdragers mogen niet gebruikt worden in de les. Gebeurt dit toch, dan kan de leraar het apparaat van de leerling in beslag nemen tot aan het einde van de lesdag.
 • De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van mobiele telefoons en / of andere persoonlijke bezittingen
 • De school verwacht van ouders dat zij vóór het begin van de lessen de school laten weten dat hun kind niet of later komt. Als een leerling zonder afmelding afwezig is, neemt de school contact op met thuis.
 • Afval hoort in de afvalbak. Laat lokalen of andere ruimten, ook het schoolplein en de kantine, altijd netjes achter.
 • Foto’s maken en filmen in de school en op het schoolterrein mag alleen met toestemming van betrokkenen én de schoolleiding.
 • De kluisjes worden met regelmaat gecontroleerd.
 • Er is cameratoezicht in de fietsenkelder, op de bromfietsparkeerplaats, de entree van de fietsenkelder en op delen van het schoolterrein.
 • Leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn. Ook mogen zij op school geen dingen doen die gevaarlijk voor anderen kunnen zijn.
 • Het gebruik van sociale media (Twitter, Facebook, WhatsApp etc.) op de mobiele telefoon of de pc, laptop en/of tablet thuis, is bedoeld om op een positieve manier met elkaar te communiceren.

Ook interessant

Schoolgids
Gouden regels

Gouden regels

Schoolgids
Regels en afspraken op school

Regels en afspraken op school

Schoolgids
Afwezigheid melden

Afwezigheid melden