Lesrooster

Lesrooster

Op je eerste schooldag op Praktijkschool Apeldoorn krijg je het lesrooster van jouw groep. Wanneer je met je eigen leerweg begint (na vier weken), verandert je groepsrooster in een individueel rooster. In je rooster staat hoe laat je lessen en stages beginnen en hoe laat ze zijn afgelopen.

Stage is lestijd. Daarom staat stage altijd als lestijd in je rooster.