Lesrooster

Lesrooster

Op je eerste schooldag op Praktijkschool Apeldoorn krijg je het lesrooster van jouw groep. Wanneer je met je eigen leerweg begint (na vier weken), verandert je groepsrooster in een individueel rooster. In je rooster staat hoe laat je lessen en stages beginnen en hoe laat ze zijn afgelopen. In de jaren dat je op school zit, ga je steeds meer stage lopen en wordt je rooster meer rondom je beroepsrichting gevormd.

Stage is lestijd. Daarom staat stage altijd als lestijd in je rooster.

Voorbeeld van een lesrooster van een leerling uit de 1e fase

Voorbeeld van een lesrooster van een leerling uit de 2e fase