Lestijden

Leerlingen uit de eerste fase en begin van de tweede fase hebben iedere schooldag les tot 14.30 uur. De laastet tien minuten sluiten ze de dag af. Leerlingen in de midden tweede fase, eind tweede fase of derde fase kunnen andere lestijden hebben.
Er zijn geen tussenuren. Ook is er geen lesuitval als leraren ziek of afwezig zijn. Kan de school je klas niet opvangen, dan krijgen je ouders daarvan op tijd bericht.

 

Lesuren          Lestijden
1e uur             08.30   –  09.25 uur
2e uur             09.25   – 10.15 uur

Pauze             10.15    – 10.30 uur

3e uur             10.30    – 11.25 uur
4e uur             11.25    – 12.15 uur

Pauze             12.15    – 12.35 uur

5e uur             12.35    – 13.30 uur
6e uur             13.30    – 14.30 uur (eindtijd voor leerlingen eerste fase is 14.30 uur)

7e uur             14.20   – 15.10 uur

Pauze              14.20   – 14.30 uur (alleen voor leerlingen in de tweede en derde fase met een 8e lesuur)

7e uur             14.30    – 15.20 uur

8e uur             15.20    – 16.10 uur

Lestijden