Leerlingtevredenheidspeiling

Inleiding

Van 9-27 maart 2020 Is de tevredenheidspeiling bij de leerlingen afgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben niet alle leerlingen de peiling ingevuld. De reden hiervoor is dat de scholen de deuren hebben moeten sluiten op 16 maart 2020 i.v.m. de coronamaatregelen terwijl de enquête nog open stond.

ProZO! Schoolrapportage

School:      Praktijkschool Apeldoorn

Brincode: 26KV00

Doelgroep:2a. Leerlingen – totaal (incl. sociale veiligheid)

Normwaarde onder 3 oranje, tussen 3 en 3.5 geel, vanaf 3.5 groen

 

Samenvatting tevredenheidspeiling 2019-2020: zeer positief resultaat

We kunnen de scores vergelijken van onze school (Apeldoorn) met alle andere praktijkscholen in Nederland (landelijk).  En de scores van het schooljaar 2018-2019 met de scores van het schooljaar 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande grafiek zijn de deelgebieden samengevat weergegeven van 2018-2019 en 2019-2020. Het betreft hier een 4 puntsschaal. Dat er geen gegevens in staan van voorgaande jaren heeft te maken met dat er in 2018-2019 een nieuwe vragenlijst is opgesteld.

De algemene normen die ProZO! hanteert zijn:

 

 

 

Daarbij interpreteren we oranje als onder de norm, geel als voldoende en groen als ruim voldoende tot een goed.

Samenvattend zijn de scores van de Praktijkschool Apeldoorn hoog, zeker in vergelijking met de andere praktijkscholen.

  • Alle samenvattende items zijn minimaal geel (boven de 3.0).
  • We scoren t.o.v. voorgaande jaren even hoog of hoger op de 11 onderdelen.

Onze gemiddelde score blijft exact gelijk, 3,46 in beide afnamejaren. We hebben vergelijkingsmateriaal met één jaar met exact dezelfde peiling. De peilingen daarvoor hebben een andere samenstelling waardoor vergelijken niet helemaal opgaat. Echter, die peilingen geven ook een stabiel beeld met hoge scores.

  • In de benchmark scoren we op alle samenvattende onderdelen boven het Nederlandse gemiddelde.

Op het gevaar af dat we zelfgenoegzaam overkomen, kunnen we de conclusie wel trekken dat we overal hoge scores hebben, die al meerdere jaren stabiel zijn. We werken al jaren met het programma van de Vreedzame school en doen veel aan preventie. Natuurlijk gaat er ook op onze school wel eens wat mis, maar dan zorgen we ervoor dat het de volgende keer beter gaat. En dat dat lukt blijkt uit de onderstaande cijfers.

Per onderdeel