Nieuwe antipestcoördinatoren op de Praktijkschool

Mededeling

10 november 2017

Dit schooljaar zijn er twee nieuwe anti-pestcoördinatoren benoemd. Mevr. Heilen en dhr. de Jong zijn op dit moment de anti-pestcoördinatoren. Later dit schooljaar zullen daar ook mevr. Sielias en mevr. Kuiper weer bij aansluiten.

Voor meer informatie met betrekking tot het veiligheidsbeleid van de school, kunt u HIER verder lezen.