Woensdag 8 juli (’s middags) en donderdag 9 juli (gehele dag) vrij

Mededeling

6 juli 2020

In verband met de kennismakingsmiddag van de nieuwe leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn, zullen alle lessen op woensdagmiddag 8 juli komen te vervallen.

De leerlingen die in de middag les zouden hebben, kunnen dus thuis blijven. Woensdagochtend gaan de lessen  door volgens programma.

Donderdag zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag van het personeel.

 

Let op! Stages en cursussen buiten de school gaan wel gewoon door.