Corona nieuwsupdate 03-04-2020.

Nieuws

3 april 2020

Apeldoorn,  3 april 2020.

Betreft:  sluiting school i.v.m. coronavirus tot 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

School blijft gesloten tot 11 mei

Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.  Dat is in de eerste week van de meivakantie. Alle scholen blijven daarom dicht tot na de meivakantie. Dat betekent voor onze leerlingen dat de Praktijkschool Apeldoorn gesloten is tot maandag 11 mei. Voor 28 april bedenkt het kabinet wat er voor de periode na de meivakantie nodig is. Daarna kunnen wij u pas vertellen hoe het verder gaat vanaf maandag 11 mei.

De komende weken

We houden, net zoals de afgelopen tijd, de komende drie weken contact met u en uw zoon of dochter. We spreken de leerlingen regelmatig, we geven lessen op afstand via de computer of geven opdrachten op papier of per mail. Dit blijft zo tot de meivakantie. Op vrijdagmiddag 24 april 12.00 uur begint de meivakantie.

Op maandag 13 april, Tweede Paasdag, zijn alle leerlingen vrij en geven we ook geen lessen op afstand. Er is dan ook geen opvang van kinderen mogelijk van ouders met een cruciaal beroep.

Activiteiten

Wij zijn aan het kijken of de activiteiten die gepland staan tot de zomervakantie door kunnen gaan. We begrijpen dat de leerlingen erg uitkijken naar bijzondere momenten zoals een uitstapje naar het zwembad of het schoolkamp. Het zal echter –ook als de maatregelen worden versoepeld- nog niet wenselijk zijn om met grotere groepen bij elkaar te komen. Wij houden u op de hoogte.

 

Tot slot

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor iedereen. Ik ben er trots op dat het team van de Praktijkschool Apeldoorn zo goed als mogelijk is, alle leerlingen begeleidt. Daarnaast heb ik bewondering voor de manier waarop leerlingen en jullie als ouders met deze nieuwe situatie omgaan. En natuurlijk zal dat de ene dag makkelijker gaan dan de andere dag. Leg de lat niet te hoog!

Ik wens iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

 

Pien Franken

directeur

 

 


 

Apeldoorn, 24 maart 2020.

Betreft: Sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Sinds maandag zijn de scholen in Nederland bijna leeg. We bevinden ons in een bijzondere situatie. Ik ben er trots op dat het team er veel aan doet om toch op afstand onderwijs te geven. Op onze school zijn enkele leerlingen opgevangen waarvan een ouder werkt in een cruciaal beroep. Verder hebben we op heel andere manier contact met onze leerlingen: per whatsapp, per mail of via videobellen, met de computer, via het mobieltje, of leerlingen die hun werk komen ophalen aan de deur. Ineens ziet de school er heel anders uit.

We weten dat het niet altijd eenvoudig is om uw kind thuis aan het schoolwerk te zetten. De dagelijkse structuur ontbreekt. Wij ondersteunen u waar dat kan. Als u vragen heeft, u kunt de leraren bereiken. Graag per mail, zodat leraren de tijd hebben om met leerlingen op afstand te werken. Maar als het nodig is, kunt u uiteraard ook de school bellen. We zorgen ervoor dat we tijdens lestijd (8.30 uur tot 14.30 uur) bereikbaar zijn. We ontvangen geen leerlingen of ouders in de school.

We weten niet wat er nog gaat gebeuren. Er zullen nog mogelijk andere maatregelen volgen. Het bestuur van onze school, Leerplein055, heeft een crisisteam opgericht om ons daarbij te ondersteunen. Dat crisisteam werkt nauw samen met de gemeente Apeldoorn en met andere besturen. Als er belangrijke zaken zijn, brengen we u meteen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

 


 

Apeldoorn, 13 maart 2020

Onderwerp: Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft gisteren –donderdag 12 maart- verscherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Leerplein055, het bestuur van Praktijkschool Apeldoorn, volgt deze algemene veiligheidsmaatregelen.

Namens ons bestuur Leerplein055 informeren wij u als volgt:

Ziekmelden bij verkoudheidsklachten

Leerlingen met verkoudheidsklachten en verhoging wordt gevraagd thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Het is uiteraard van belang dat u de adviezen van het RIVM ook voor uzelf hanteert.

Conform het advies van het RIVM heeft Leerplein055 haar medewerkers gevraagd thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten en verhoging hebben. Zij moeten thuisblijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Als wij geen vervanging voor een groep hebben dan krijgt u zo snel mogelijk bericht en zullen wij u vragen uw kind thuis te houden. Het is voor ons niet mogelijk om, zoals gebruikelijk, leerlingen in andere groepen op te vangen.

Scholen blijven open

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school. Leerlingen die stage lopen, kunnen daar naar toe totdat het stagebedrijf zelf aangeeft dat het niet mogelijk is. Als een leerling niet naar zijn/haar stageadres kan, hoeft de leerling niet naar school. Indien nodig hebben wij contact met de GGD over situaties op school en volgen de adviezen op.

Scholen geven geen informatie over individuele situaties.

Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

Ook interessant

Nieuws
Dier- en plantennieuws Week 3

Dier- en plantennieuws Week 3

Nieuws
Dier- en plantennieuws Week 2

Dier- en plantennieuws Week 2

Nieuws
Dier- en plantennieuws week 1!

Dier- en plantennieuws week 1!