Corona nieuwsupdate 15-01-2021.

Nieuws

15 januari 2021

Apeldoorn, 15-01-2021

 

Betreft: praktijkonderwijs is open en anderhalve meter afstand

 

Beste ouders/verzorgers,

Dinsdagavond 12 januari heeft de regering u geïnformeerd over de verlenging van de lock-down tot 9 februari. Maar, zoals de minister president zei, het praktijkonderwijs blijft open. Wel is er een nieuwe maatregel bij gekomen: de anderhalve meter maatregel geldt in het voortgezet onderwijs nu ook voor de leerlingen onderling.

Wat blijft is het aangepaste lesrooster op maat

De lesroosters op maat worden voortgezet zoals de afgelopen twee weken. In het rooster zijn er 2 momenten dat er les wordt gegeven: van 8.30 – 11.00 uur of van 12.00 – 14.30 uur. Daar waar mogelijk gaan de stages door. Op deze wijze is het aantal leerlingen in de klassen beperkt waardoor iedereen anderhalve meter afstand kan houden.

Afwezigheid leraar

Bij afwezigheid van de leraar door b.v. ziekte of verlof, kunnen de lessen op die dag niet doorgaan. We kunnen dan helaas niet, zoals gebruikelijk, de leerlingen over de andere groepen verdelen. Wij laten u dat dan uiteraard zo snel mogelijk weten.

Aanpassingen in de jaarplanning

Wel les op 21 en 27 januari op de middagen.

Op 21 januari was een vrije middag gepland, omdat we dan nieuwe leerlingen uit het basisonderwijs zouden ontvangen. Dit gaat niet door. Dit geldt ook voor woensdagmiddag 27 januari. De teamstudie middag gaat ook niet door. Leerlingen die op die woensdag of donderdagmiddag volgens hun rooster op school zijn, krijgen gewoon les.

De nieuwe datum voor de doe-middag voor het basisonderwijs is donderdagmiddag 11 februari. Onze leerlingen zijn dan vrij. Stages op die donderdag gaan wel gewoon door.

Anderhalve meter afstand

De verplichting blijft om in de school mondkapjes te dragen. Daarnaast richten we de ruimtes zo in dat leerlingen onderling anderhalve meter afstand houden in de school. De leraren zullen de leerlingen daar goed over voorlichten en bij begeleiden. U kunt daarbij helpen door er voor te zorgen dat uw zoon of dochter niet te vroeg op school aanwezig is. Het verzoek is om maximaal 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les te komen en dan direct door te lopen naar het juiste lokaal.

Deze periode met bovenstaande aanpassingen geldt in ieder geval tot 9 februari. We wachten verdere maatregelen en instructies van de regering af en zullen u zoals gebruikelijk informeren bij nieuwe ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben dan kunt ons natuurlijk bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

 


 

 

Apeldoorn, 16 oktober 2020

Betreft: schoolregel voor het dragen van mondkapjes vanaf 26 oktober

Beste ouders/verzorgers,

Door het fors oplopende aantal coronabesmettingen wordt het dringende advies vanuit de overheid om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes binnenkort verplicht. Tijdens de persconferentie van dinsdagvond werd door het rijk een dringend beroep op ons allen gedaan om de maatregelen goed na te leven.

Daarom voeren wij de regel in dat tijdens het lopen door het schoolgebouw iedereen een mondkapje draagt. Dit gaat meteen na de herfstvakantie in, per maandag 26 oktober. We doen er als school alles aan om besmettingen binnen de school te voorkomen. De veiligheid van uw kind en het personeel staat voorop.

Kortom: iedereen in de school draagt een mondkapje als je door de school loopt. Dit geldt voor personeel, leerlingen en bezoekers. Tijdens de lessen zijn mondkapjes niet nodig, tenzij wij leerlingen moeten helpen en dichterbij komen dan anderhalve meter. De leraren zullen hier in de les aandacht aan besteden. Wij vragen van u om uw kind een mondkapje mee naar school te geven.

Daarnaast blijven wij de andere coronamaatregelen in school toepassen:

  • vaak de handen wassen;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • schud geen handen;
  • volwassenen houden 1,5 meter afstand;
  • leerlingen houden 1,5 meter afstand van het personeel;
  • thuisblijven bij verkoudheidsklachten ( zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping);
  • registratie van ouders en andere bezoekers op school.

Wanneer we de maatregelen weer moeten aanpassen, dan laten we u dat weten.

Met vriendelijke groet,

 

Pien Franken

directeur


 

Heeft u twijfels of uw kind naar school kan.

Via het volgende stappen kunt u kijken of uw kind  thuis moet blijven of dat hij/zij naar school mag.

Beslisboom 12+ Thuisblijven of naar School


 

Apeldoorn, 1 september 2020

Betreft: school en coronamaatregelen vanaf 2 september

 

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf vandaag gaan alle leerlingen weer naar school. Er zijn minder aanpassingen dan voor de zomervakantie, maar tegelijkertijd blijven er een aantal maatregelen nodig. In deze brief vertellen we u hoe we het onderwijs hebben ingericht, zodat het zo veilig mogelijk is voor de leerlingen en voor het team.

Rooster

Alle leerlingen mogen weer samen en tegelijkertijd in de school zijn. Dat is nog niet eenvoudig, omdat leraren en leerlingen wel anderhalve meter afstand moeten houden. In het praktijkonderwijs is dit afstand houden echter niet altijd mogelijk. Om het toch veilig in te richten is het nodig om de roosters in de eerste 4 schoolweken deels aan te passen, omdat we nog niet alle lessen met volledige bezetting kunnen draaien. De groepsleraar neemt daarover, indien nodig, persoonlijk contact met u op in deze week.

Ouders op school

Volgende week starten de kennismakingsgesprekken. De groepsleraar neemt ook daarover de komende week contact met u op. In overleg met u wordt het gesprek met u en uw kind/pupil gepland op school of via Microsoft Teams. We komen voorlopig nog niet op huisbezoek.

Mocht het gesprek op school plaats vinden, dan vragen wij u pas op het laatste moment te komen. U kunt uw handen desinfecteren en uw naam noteren bij de ingang. De groepsleraar haalt u op in de aula. Helaas kunnen we u geen koffie of thee aanbieden. Mocht u verkouden zijn, belt u ons. Dan maken we een nieuwe afspraak.

Ventilatie

Er wordt veel geschreven over ventilatie van schoolgebouwen. Praktijkschool Apeldoorn volgt hierin de adviezen van het RIVM. Ventileren in de klaslokalen is belangrijk en zeker geen nieuw onderwerp. Wij hebben met het team afspraken gemaakt over het (extra) ventileren van de lokalen. De school heeft in de vakantie een controle gehad van het ventilatiesysteem en wij voldoen aan de normen van het bouwbesluit.

Veel coronamaatregelen blijven hetzelfde

De allerbelangrijkste regel blijft dat, indien uw kind verkouden is (of vergelijkbare klachten heeft), hij/zij thuis blijft. Dat is de enige manier om te voorkomen dat anderen aangestoken worden en er lessen moeten vervallen. Is uw kind 24 uur klachtenvrij of heeft uw kind een coronatest gehad waaruit blijkt dat er geen sprake is van corona, dan is uw kind weer van harte welkom.

Leerlingen die verkouden worden op school sturen we naar huis. Op de tweede pagina vindt u nogmaals de regels die we voor de vakantie aan u hebben gestuurd.

Veiligheid

We doen er alles aan om de school zo veilig mogelijk te maken voor uw kind/pupil en voor het team. Daarbij werken we met de richtlijnen vanuit het RIVM en met protocollen. Als er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen, zullen wij die natuurlijk weer toepassen op school. We houden u daarvan op de hoogte.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt ons natuurlijk bellen of mailen.

 

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

 

De volgende regels blijven noodzakelijk:

 

  • Het is belangrijk dat uw kind/pupil pas net voor dat hij of zij op school wordt verwacht op het schoolplein komt.
  • Leraren en leerlingen met verkoudheids- of andere klachten blijven thuis en laten zich zo mogelijk testen*.
  • normaal gesproken is er geen uitval van lessen. Nu kan dat wel gebeuren, als er teveel leraren met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven.

 

De hygiëne maatregelen blijven:

  • handen regelmatig wassen
  • we gebruiken zeep en papieren handdoekjes;
  • de werkplekken en de materialen worden regelmatig schoongemaakt.

 

*Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Koorts boven 38 graden. • Plotseling verlies van reuk of smaak.

 


 

Apeldoorn, 13 juli 2020

 

Betreft: school en coronamaatregelen na de zomervakantie

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Na de zomervakantie gaan alle leerlingen weer naar school. Heel veel dingen zullen (bijna) weer hetzelfde zijn als voor de coronacrisis, maar tegelijkertijd blijven er een aantal maatregelen nodig. In deze brief vertellen we u hoe we de school na de zomervakantie inrichten zodat het zo veilig mogelijk is voor de leerlingen en voor het team.

Rooster

Alle leerlingen mogen weer samen en tegelijkertijd in de school zijn. De eerste schoolweek( maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 september), is zoals elk schooljaar afwijkend van het normale rooster. Daarover ontvangt u nog apart een brief. Vanaf 7 september is het gebruikelijke rooster met de schooltijden van 8.30 uur tot 14.30 uur weer van kracht.

Afstand houden

Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Maar tussen de leraren onderling en tussen de leraar en de leerlingen moet dat wel. Dat betekent dat het lesgeven op enige afstand gaat, tijdens de les blijven leraren achter hun bureau.

Tijdens de pauzes is er toezicht van leraren, maar ook dan moeten we wel afstand bewaren. Voor ieders veiligheid blijven we meerdere ingangen en uitgangen gebruiken. De fietsenstalling gaat weer open. De leerlingen zullen we goed instrueren.

Veel coronamaatregelen blijven hetzelfde

De allerbelangrijkste regel blijft dat, indien uw kind verkouden is, hij/zij thuis blijft. Dat is de enige manier om te voorkomen dat anderen aangestoken worden en er mogelijk lessen moeten vervallen. Verder blijven de volgende regels noodzakelijk:

 

  • het is belangrijk dat uw kind/pupil pas net voor dat hij of zij op school wordt verwacht op het schoolplein komt;
  • leraren en leerlingen met verkoudheids- of andere klachten blijven thuis en laten zich zo mogelijk testen*
  • normaal gesproken is er geen uitval van lessen. Nu kan dat wel gebeuren, als er teveel leraren met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. We proberen theorievakken dan op afstand te geven;
  • de hygiëne maatregelen:
  • handen wassen gebeurt meerdere keren per dag, bij aankomst en tussendoor;
  • we gebruiken zeep en papieren handdoekjes;
  • er is handgel in alle lokalen en bij ingangen;
  • bij alle klassen staan schoonmaakmiddelen en de werkplek en de materialen worden regelmatig schoongemaakt.

 

*Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: • Neusverkoudheid. • Hoesten. • Moeilijk ademen/benauwdheid. • Koorts boven 38 graden. • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Welkom

Ouders zijn welkom op school, maar we verwachten wel dat er eerst een afspraak wordt gemaakt. Tussen volwassenen blijft de anderhalve meter richtlijn gelden. Dat vraagt nog steeds enige aanpassing. Mocht u verkouden zijn, belt u ons. Dan maken we een nieuwe afspraak.

 

Veiligheid

We doen er alles aan om de school zo veilig mogelijk te maken voor uw kind/pupil en voor het team. Daarbij werken we met de richtlijnen vanuit het RIVM en met protocollen. Als er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen, zullen wij die natuurlijk weer toepassen op school. We houden u daarvan op de hoogte.

 

Wij wensen u een heel fijne zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

 

Pien Franken

Directeur


 

Betreft: Nieuws-update 12 juni

Beste ouders/verzorgers,

We gaan richting einde van het schooljaar (nog 5 weken), het einde van de Corona-crisis is echter nog niet in zicht.

De leerlingen hebben het sinds de herstart van vorige week prima gedaan: er is een goede en rustige sfeer in de school en iedereen begeeft zich zo veilig mogelijk door de school. We houden de 1,5 meter goed in acht.

We zullen dus, zonder bericht van mogelijke nieuwe richtlijnen, voorlopig de huidige situatie handhaven.

Tot slot de mededeling dat onze directeur mevrouw Franken tijdelijk uit de running is door een ongelukkige val met als gevolg een beenbreuk. Een voorspoedig herstel gewenst, mevrouw Franken!

De rest van het team staat als gewoonlijk voor u klaar. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

André Koers

Adjunct directeur


 

Apeldoorn, 28 mei 2020

Betreft: de school is weer open op 2 juni

Beste ouders/verzorgers,

 

Op 2 juni gaan we weer beginnen, maar niet iedere leerling kan meteen die dag naar school. In onze vorige brief hebben we u al uitgelegd dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen komen. Dat komt doordat we in de school en in de lokalen 1,5 meter afstand moeten houden.

Iedereen een eigen rooster

We hebben voor elke leerling een passend rooster gemaakt. De groepsleraar zorgt ervoor dat u en uw kind/pupil op de hoogte zijn op welke dagen en tijden hij/zij les gaat krijgen. Het kan zijn dat het rooster de komende tijd nog wordt bijgesteld. Dan brengen we u uiteraard meteen op de hoogte.

Er is alvast één belangrijke aanpassing; de lessen op woensdagmiddag 8 juli vervallen omdat onze nieuwe leerlingen die middag komen kennismaken.

 

Fietsenstalling en ingangen (plattegrond in de bijlage)

In de bijlage bij deze brief treft u een plattegrond aan waar op staat aangegeven waar leerlingen hun fiets neer moeten zetten en door welke ingang zij naar het lokaal gaan. Bij de ingangen staan leraren klaar om de leerlingen uit te leggen wat de bedoeling is en om aan te wijzen waar ze worden verwacht.

Belangrijk

Het is belangrijk dat uw kind/pupil pas net voor dat hij of zij op school wordt verwacht op het schoolplein komt.

 

Veiligheid

We doen er alles aan om de school zo veilig mogelijk te maken voor uw kind/pupil en voor het team. Daarbij werken we met de richtlijnen vanuit het RIVM en met de protocollen. Als er vanuit het rijk nieuwe maatregelen komen, zullen wij die natuurlijk weer toepassen op school. We houden u daarvan op de hoogte.

Het is fijn om weer te beginnen. Maar, we kunnen ons ook voorstellen dat u nog vragen heeft. Belt u dan gerust.

 

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur


 

Apeldoorn, 26 mei 2020

 

Betreft: maatregelen Corona vanaf 2 juni

 

Beste ouders/verzorgers,

 

In deze brief informeren wij u over welke belangrijke maatregelen wij nemen om het onderwijs op een veilige manier op te starten vanaf dinsdag 2 juni.

Leerlingen en onderwijspersoneel moeten in de school en op het schoolplein 1,5 meter afstand houden. Dat betekent dat in de praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.

Aangepast lesrooster

Binnen de nieuwe richtlijnen kunnen we 4 leerlingen ontvangen per klaslokaal en bij de praktijklessen 3 leerlingen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het aantal dagdelen dat de leerlingen les krijgen.

Het lesrooster van uw kind/pupil en de aanvullende informatie ontvangt u uiterlijk vrijdag 29 mei.

Veiligheid en hygiëne

Wij zijn bezig om ons voor te bereiden op de start volgende week. Wij moeten ons daarbij houden aan de richtlijnen van het RIVM. Om de veiligheid van uw kind/pupil en van ons hele team te waarborgen, gelden er nieuwe regels en moeten we verschillende maatregelen treffen. We vragen uw aandacht hiervoor.

Hieronder leest u alvast de belangrijkste regels:

  • we houden ons allemaal aan de regels: alleen dan kunnen we veilig onderwijs geven;
  • leerlingen die binnen een straal van 8 km van school wonen, komen met de fiets, te voet of worden gebracht door ouders;
  • woont u verder dan 8 km van school, dan neemt de groepsleraar contact met u op;
  • ouders mogen niet in de school;
  • leerlingen komen pas net voordat de les begint op school;
  • leraren en leerlingen met verkoudheidsklachten blijven thuis (zie de volgende pagina);
  • normaal is er geen uitval van lessen. Nu kan dat wel gebeuren, als er teveel leraren met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. We proberen theorievakken dan weer op afstand te geven;
  • leerlingen gebruiken verschillende ingangen;
  • binnen de school voeren we eenrichtingsverkeer in;
  • op school nemen we hygiëne maatregelen:
  • handen wassen gebeurt meerdere keren per dag, bij aankomst en tussendoor;
  • we gebruiken zeep en papieren handdoekjes en er is handgel in alle lokalen en bij de ingangen;
  • bij alle klassen staan schoonmaakmiddelen en de werkplek en de materialen worden bij elke wisseling

We nemen deze maatregelen heel serieus en we zullen onze leerlingen goed instrueren. We zien hier streng op toe, we rekenen op uw begrip.

Naar school of thuis blijven

  • uw kind moet thuisblijven bij verkoudheidsklachten: belt u ons als u twijfelt, dat is beter dan dat uw kind weer naar huis wordt gestuurd;
  • leraren met deze klachten mogen ook niet naar school,
  • als iemand binnen het gezin de volgende klachten heeft: koorts (38 graden of hoger) en/of benauwdheid blijven leerlingen ook thuis;
  • bij 24 uur klachtenvrij, mogen medewerkers en leerlingen weer naar school.

Wijzigingen in het rooster

Omdat we veel minder leerlingen tegelijkertijd kunnen lesgeven, hebben we het aantal studie(mid)dagen verminderd.

  • woensdag 27 mei, is een gewone lesdag
  • de schoolkampweek van 29 juni tot en met 3 juli, zijn lesdagen
  • maandag 15 juni is een gewone lesdag.

Over de andere dagen hoort u nog van ons.

We moeten samen wennen aan de nieuwe situatie en de regels, maar wij kijken ernaar uit om de leerlingen weer op school te kunnen ontvangen en samen aan de slag te gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur


 

Apeldoorn, 15 mei 2020 

Betreft: Praktijkschool Apeldoorn waarschijnlijk vanaf 2 juni weer open 

Beste ouders/verzorgers,  

Het kabinet heeft eerder bericht dat ze verwacht dat de scholen voor voortgezet onderwijs op dinsdag 2 juni opengaanDit is nog geen definitief besluit. We verwachten pas op 20 mei te horen of we definitief mogen beginnen op 2 juni en welke belangrijke maatregelen we moeten nemen om het onderwijs op een veilige manier op te starten. 

We hebben al wel de eerste richtlijnen ontvangen van de sectorraad praktijkonderwijs, om ons te helpen bij de inrichting van het onderwijs als we weer opengaanAls we weer beginnen, dan zal het niet zijn, zoals u gewend wasOnze leerlingen zullen voorlopig niet tegelijkertijd en op alle dagen naar school kunnen komen. Dit komt, omdat we rekening moeten houden met de maatregelen zoals de anderhalve meter afstand, de mogelijkheden van het gebouw, onze leerlingen en het team.  

Als we weer beginnen betekent dit waarschijnlijk het volgende: 

  • leerlingen zullen in kleine groepen naar school komen; 
  • leerlingen komen op verschillende dagen naar school; 
  • leerlingen krijgen op verschillende tijden les op school; 
  • het aantal lesuren op school zal in het begin nog beperkt zijn; 
  • het team probeert zoveel mogelijk maatwerk te blijven leveren. 

 

Zoals u hierboven leest, zijn we volop bezig met de noodzakelijke aanpassingen in de school en het organiseren van het onderwijs. De komende twee weken gaan we door met de lessen op de manier zoals uw kind dat nu gewend is. De leraren blijven daarover met u en uw kind in contact. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet,  

Pien Franken 

directeur 


 

Apeldoorn, 23 april 2020

Betreft: Praktijkschool Apeldoorn waarschijnlijk vanaf 2 juni weer open

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdagavond besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs voorlopig nog niet open kunnen. Dit betekent dat onze school ook na de meivakantie dicht blijft.

De meivakantie voor onze leerlingen is van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei. Wij hervatten het onderwijs met onze leerlingen op maandag 11 mei op de manier zoals uw zoon of dochter dat nu gewend is. De leraren blijven daarover met u en uw kind in contact.
Het kabinet verwacht dat de scholen voor voortgezet onderwijs op dinsdag 2 juni kunnen starten. Maandag 1 juni is een vrije dag i.v.m. Pinksteren. We weten nog niet welke maatregelen er dan genomen worden om op een veilige manier weer onderwijs te kunnen geven. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ik wens u en uw kind(eren), ook in deze moeilijke tijd, een prettige vakantie.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken
directeur


 

Apeldoorn, 16 april 2020

 

Betreft: Schoolkamp 2020 gaat niet door

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Met deze brief stellen wij u op de hoogte dat tot onze grote spijt het schoolkamp dit schooljaar niet doorgaat. Hoewel we op dit moment niet kunnen inschatten welke maatregelen begin juli nog van kracht zijn, hebben we besloten nu al een streep door het schoolkamp te zetten. Daar hebben we de volgende reden voor:

Bij het organiseren van het schoolkamp zijn wij verplicht om in deze periode meerdere zaken vast te leggen, waarvoor we vooruit moeten betalen. Gezien de onzekere periode willen wij dat niet doen. Daarbij denken we dat 1,5 meter afstand houden juist tijdens gezellige kampmomenten moeilijk zal zijn.

De locatie hebben wij al enkele maanden geleden vastgelegd en daarvoor is een aanbetaling gedaan. In overleg met Landal GreenParks kunnen wij nu de boeking kosteloos omzetten naar volgend schooljaar. Daar zijn we zeer blij mee.

Inmiddels hebben wij al veel betalingen ontvangen. Deze betalingen zijn allemaal verwerkt. Ons verzoek is of wij de betaling mogen laten staan voor het schoolkamp van komend schooljaar. Mocht u toch graag het aanbetaalde bedrag terug willen ontvangen, stuur dan een mail met dat verzoek aan de groepsleraar van uw zoon/dochter/pupil. De betaling zal dan in de maand mei worden teruggestort op de rekening waar we het geld van ontvangen hebben. Met Stichting Leergeld zijn we in overleg om te bekijken hoe we omgaan met de al ontvangen betalingen.

 

We weten op dit moment nog niet welke maatregelen van kracht zullen zijn na de meivakantie. Zoals het er nu uitziet zal de schoolkampweek een normale lesweek zijn, met uiteraard de aanpassingen die we moeten doen in verband met het coronavirus.

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met de groepsleraar van uw zoon/dochter/pupil.

 

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkschool Apeldoorn

 


 

Update 16-04-2020

We hebben de privacyverklaring, waarin we uitleggen hoe we omgaan met de persoonsgegevens, aangepast. Dit hebben we gedaan, omdat door de maatregelen vanwege het coronavirus de school gesloten is en we digitaal zijn gaan lesgeven. De volledige privacyverklaring staat op de website van onze school (veilige school, protocollen en regelingen).

 

We hebben de volgende aanvulling gedaan:

Onze leraren kunnen gebruik maken van digitale middelen om onderwijs op afstand te verzorgen. Het is niet toegestaan om de door de leraar gemaakte video’s, livestreams of andere digitale middelen te delen of te publiceren. Er mogen geen schermafdrukken, foto’s of opnames gemaakt worden tijdens livestreams. Voor het delen of publiceren van beelden van medewerkers van de Praktijkschool Apeldoorn is altijd schriftelijke toestemming nodig van de medewerker.

 

We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. De leraren zullen dit met de leerlingen bespreken.Apeldoorn,  3 april 2020.

Betreft:  sluiting school i.v.m. coronavirus tot 11 mei

Beste ouders/verzorgers,

School blijft gesloten tot 11 mei

Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.  Dat is in de eerste week van de meivakantie. Alle scholen blijven daarom dicht tot na de meivakantie. Dat betekent voor onze leerlingen dat de Praktijkschool Apeldoorn gesloten is tot maandag 11 mei. Voor 28 april bedenkt het kabinet wat er voor de periode na de meivakantie nodig is. Daarna kunnen wij u pas vertellen hoe het verder gaat vanaf maandag 11 mei.

De komende weken

We houden, net zoals de afgelopen tijd, de komende drie weken contact met u en uw zoon of dochter. We spreken de leerlingen regelmatig, we geven lessen op afstand via de computer of geven opdrachten op papier of per mail. Dit blijft zo tot de meivakantie. Op vrijdagmiddag 24 april 12.00 uur begint de meivakantie.

Op maandag 13 april, Tweede Paasdag, zijn alle leerlingen vrij en geven we ook geen lessen op afstand. Er is dan ook geen opvang van kinderen mogelijk van ouders met een cruciaal beroep.

Activiteiten

Wij zijn aan het kijken of de activiteiten die gepland staan tot de zomervakantie door kunnen gaan. We begrijpen dat de leerlingen erg uitkijken naar bijzondere momenten zoals een uitstapje naar het zwembad of het schoolkamp. Het zal echter –ook als de maatregelen worden versoepeld- nog niet wenselijk zijn om met grotere groepen bij elkaar te komen. Wij houden u op de hoogte.

 

Tot slot

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor iedereen. Ik ben er trots op dat het team van de Praktijkschool Apeldoorn zo goed als mogelijk is, alle leerlingen begeleidt. Daarnaast heb ik bewondering voor de manier waarop leerlingen en jullie als ouders met deze nieuwe situatie omgaan. En natuurlijk zal dat de ene dag makkelijker gaan dan de andere dag. Leg de lat niet te hoog!

Ik wens iedereen veel sterkte toe in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

 

Pien Franken

directeur

 

 


 

Apeldoorn, 24 maart 2020.

Betreft: Sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Sinds maandag zijn de scholen in Nederland bijna leeg. We bevinden ons in een bijzondere situatie. Ik ben er trots op dat het team er veel aan doet om toch op afstand onderwijs te geven. Op onze school zijn enkele leerlingen opgevangen waarvan een ouder werkt in een cruciaal beroep. Verder hebben we op heel andere manier contact met onze leerlingen: per whatsapp, per mail of via videobellen, met de computer, via het mobieltje, of leerlingen die hun werk komen ophalen aan de deur. Ineens ziet de school er heel anders uit.

We weten dat het niet altijd eenvoudig is om uw kind thuis aan het schoolwerk te zetten. De dagelijkse structuur ontbreekt. Wij ondersteunen u waar dat kan. Als u vragen heeft, u kunt de leraren bereiken. Graag per mail, zodat leraren de tijd hebben om met leerlingen op afstand te werken. Maar als het nodig is, kunt u uiteraard ook de school bellen. We zorgen ervoor dat we tijdens lestijd (8.30 uur tot 14.30 uur) bereikbaar zijn. We ontvangen geen leerlingen of ouders in de school.

We weten niet wat er nog gaat gebeuren. Er zullen nog mogelijk andere maatregelen volgen. Het bestuur van onze school, Leerplein055, heeft een crisisteam opgericht om ons daarbij te ondersteunen. Dat crisisteam werkt nauw samen met de gemeente Apeldoorn en met andere besturen. Als er belangrijke zaken zijn, brengen we u meteen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

 


 

Apeldoorn, 13 maart 2020

Onderwerp: Coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft gisteren –donderdag 12 maart- verscherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Leerplein055, het bestuur van Praktijkschool Apeldoorn, volgt deze algemene veiligheidsmaatregelen.

Namens ons bestuur Leerplein055 informeren wij u als volgt:

Ziekmelden bij verkoudheidsklachten

Leerlingen met verkoudheidsklachten en verhoging wordt gevraagd thuis te blijven om anderen niet te besmetten. Het is uiteraard van belang dat u de adviezen van het RIVM ook voor uzelf hanteert.

Conform het advies van het RIVM heeft Leerplein055 haar medewerkers gevraagd thuis te blijven als ze verkoudheidsklachten en verhoging hebben. Zij moeten thuisblijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Als wij geen vervanging voor een groep hebben dan krijgt u zo snel mogelijk bericht en zullen wij u vragen uw kind thuis te houden. Het is voor ons niet mogelijk om, zoals gebruikelijk, leerlingen in andere groepen op te vangen.

Scholen blijven open

Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school. Leerlingen die stage lopen, kunnen daar naar toe totdat het stagebedrijf zelf aangeeft dat het niet mogelijk is. Als een leerling niet naar zijn/haar stageadres kan, hoeft de leerling niet naar school. Indien nodig hebben wij contact met de GGD over situaties op school en volgen de adviezen op.

Scholen geven geen informatie over individuele situaties.

Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Pien Franken

directeur

Ook interessant

Nieuws
Schoolkamp

Schoolkamp

Nieuws
De Kröllerbollen zijn weer!

De Kröllerbollen zijn weer!

Nieuws
De Fabiaan kookt voor Oekraïne

De Fabiaan kookt voor Oekraïne