Nieuwe leerlingbemiddelaar: Ratwaan Ali uit groep F

Nieuws
Op Praktijkschool Apeldoorn werken wij met leerling bemiddelaars. Zij lossen conflicten op tussen leerlingen. Ratwaan is een van de 14 bemiddelaars die de school telt.

26 januari 2021

Nieuwe leerlingbemiddelaar: Ratwaan Ali uit groep F

Ratwaan heeft zijn opleiding tot leerlingbemiddelaar afgerond. Hij heeft bij het examen laten zien dat hij een conflict goed kan bemiddelen. Daardoor heeft hij zijn certificaat ontvangen. Hij mag nu in school conflicten tussen leerlingen oplossen samen met een andere leerlingbemiddelaar.
Bij het examen hebben collega-bemiddelaars Donna en Duygu geholpen door een conflict te bedenken en uit te spelen. Vervolgens hebben ze hun tops en tips aan Ratwaan gegeven. Iedereen was erover eens dat Ratwaan alle vaardigheden beheerst om een goede leerlingbemiddelaar te zijn.
Na het zetten van zijn handtekening op zijn certificaat heeft Ratwaan ook de belofte afgelegd. Hiermee zegt hij toe dat hij zich op school een voorbeeldrol heeft en dat hij er alles aan doet om als goede leerlingbemiddelaar op te treden

Ook interessant

Nieuws
Primeur SVA2 Examen Dierverzorging

Primeur SVA2 Examen Dierverzorging

Nieuws
Examens ‘Werker in het Groen’

Examens ‘Werker in het Groen’

Nieuws
Insectenhotel geplaatst

Insectenhotel geplaatst