Onderwijs

lwvproPraktijkonderwijs werkt!

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. We werken als volgt:

Op weg naar werk

In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. Doel van ons onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. Iedere praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

 Een aanpak die werkt

In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Zo krijgen leerlingen zelfvertrouwen en gaan ze met plezier naar school.

Werken aan zelfredzaamheid

Naast de competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, wordt binnen het praktijkonderwijs ook aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Het gaat om sociale vaardigheden, maar ook om praktische zaken als koken en het bijhouden van het huishouden. Daarnaast maken onze leerlingen kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren ze hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Door de doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen: praktijkonderwijs werkt!

 

bron:    http://www.praktijkonderwijs.nl/stage-en-werk    (Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs)