3 fasen

Onderwijs in 3 fasen

Het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is verdeeld in 3 fasen. Alle leerlingen, van 12 tot 18 jaar, doorlopen de drie fasen. Ze doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Eerste fase; basisvorming
De eerste fase duurt één schooljaar. In dit eerste schooljaar krijgen de leerlingen veel praktijkvakken. Zo kunnen zij ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook is er veel tijd en aandacht voor taal en rekenen. De leerlingen oefenen met het onder woorden brengen van hun eigen leerdoelen in het coachingsgesprek. Aan het eind van het eerste schooljaar doen een aantal leerlingen een interne stage in de school.

Tweede fase; keuzepraktijk
De tweede fase duurt twee tot drie schooljaren. In het begin van de tweede fase starten leerlingen met een keuzepraktijk. Ze leren hier verder in deze vakken en ontdekken of zij er hun beroep van willen maken.

Leerlingen leren in de tweede fase meer over beroepen en werk. Ze gaan op excursie en leren zo werkplekken kennen. Ze doen interne stages in de school en projectstage. Vanaf 15 jaar is er een oriënterende stage in het werk wat ze interessant vinden.

Tijdens de verschillende stages worden leerlingen beoordeeld op hun (sociale) vaardigheden voor het werk. De tweede fase wordt daardoor steeds meer beroepsgericht leren. De leerling kan hiervoor erkende certificaten halen.

Derde fase; Cursus en stage
De derde fase duurt een á twee jaar. In de derde fase bereiden de leerlingen zich voor op het verlaten van de Praktijkschool Apeldoorn.

De leerlingen gaat in de derde fase op plaatsingsfase in het beroep waar hij of zij voor heeft gekozen. Dit kan ook de werkplek worden van de leerling. Meestal hoort bij de stage een beroepsgerichte opleiding of cursus.

Deze opleiding of cursus wordt gegeven in samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs en brancheopleidingen. De Praktijkschool Apeldoorn begeleidt de schoolverlaters bij de plaatsing op een werkplek of andere school. Ook geeft de school ouders en leerling advies.

De eerste twee jaar volgt de school hoe het met de leerling gaat bij de werkgever of op de nieuwe school. Als het nodig is, biedt de school de ouders en leerling hulp.

Ook interessant

Schoolgids
1e fase

1e fase

Schoolgids
2e fase

2e fase

Schoolgids
3e fase

3e fase