4 Domeinen

Leren in 4 domeinen

Zelfredzaam in werken, wonen, vrije tijd en burgerschap

Het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is gebaseerd op vier domeinen: werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Deze domeinen zijn, met hun doelen, verbonden met de vakken die de leerlingen krijgen op school. Voor alle vakken en activiteiten heeft de leerling leerdoelen.Met het onderwijs in domeinen zorgt de school ervoor dat leerlingen alles leren wat nodig is om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en aan het werk te kunnen. Zo leren de leerlingen zelfredzaamheid.

Stage lopen

De Praktijkschool Apeldoorn vindt stage lopen heel erg belangrijk. Alle leerlingen lopen stage. Door uitgebreide stages leert iedere leerling wat er nodig is om goed te kunnen werken. De leerling kan zich zo voorbereiden op een werkplek bij het verlaten van de school. Als dat kan, is dat werk met een opleiding.

Jezelf uitdagen

Leerlingen leren zich te ontwikkelen. Dat gaat in stappen. Iedere leerling doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Als de ene stap is behaald, kan de volgende stap worden gezet. Dat geeft vertrouwen. Leerlingen leren zo ook om eisen aan zichzelf te stellen. Ook leren zij omgaan met eisen die anderen aan hen stellen. 

Verplichte basisvakken

Alle leerlingen krijgen de verplichte basisvakken Nederlands, rekenen/wiskunde, ICT-vaardigheden en mediawijsheid, (leren omgaan met computer en internet), cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden en bewegingsonderwijs.

Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn belangrijk in het dagelijks leven en voor het volgen van een beroepsgerichte opleiding of cursus.

Ook interessant

Schoolgids
Leren in vier domeinen

Leren in vier domeinen

Wonen

Wonen

Werken

Werken