Burgerschap

Burgerschap is één van de belangrijke domeinen die binnen het Praktijkonderwijs wordt aangeboden. Hierbij worden aan verschillende doelen gewerkt die te maken hebben met het onderwerp burgerschap. Onderwerpen die onder andere worden aangeboden zijn:

– Contact met mensen aangaan en onderhouden
– Omgaan met eigen gevoelens en wensen
– Rechten en plichten (als burger en als werknemer)
– Politiek
– Overleg, discussie en inspraak
– Werk zoeken en solliciteren
– Ondersteuning vragen / weten hoe ik het kan krijgen
– Consument en koper keuzes maken
– Media
– Gezonde leefstijl

Bladeren harken

BUURSAAM

Het project “Buursaam” is een nieuw stageproject waarbij leerlingen de kans krijgen om werkervaring op te doen buiten school. Bij “Buursaam” draait alles om het opbouwen van een prettige relatie met de buurtbewoners en het opdoen van werkervaring in een veilige omgeving. Het wordt gezien als de tussenfase tussen een in- en externe stage.
Enkele klassenmentoren begeleiden de leerlingen hierbij en fungeren tevens als aanspreekpunt voor de buurtbewoners.

Op dit moment bevindt het project zich in de pilotfase. De eerste leerlingen zijn inmiddels begonnen met leuke en leerzame activiteiten, zoals tuinieren, ramenlappen en de hond uitlaten voor buurtbewoners. Andere activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld huishoudelijke klusjes doen, op de thee bij een oude buurvrouw, flessen of oud papier wegbrengen en de buurt netjes houden door zwerfafval op te ruimen. De eerste reacties vanuit de buurt zijn positief en de leerlingen hebben het erg naar hun zin.

Voor meer informatie e/o suggesties kunt u contact opnemen met de Praktijkschool Apeldoorn.