Vrije tijd

Vrije tijd is één van de belangrijke domeinen die binnen het Praktijkonderwijs wordt aangeboden. Hierbij worden aan verschillende doelen gewerkt die te maken hebben met vrije tijd. Het vak Vrije Tijd wordt aangeboden, waarbij de leerlingen uit verschillende activiteiten kunnen kiezen om te gaan doen ter oriëntatie, het ervaren, inspannen en/of ontspannen. Daarnaast worden er verschillende onderwerpen behandeld, waaronder:

– Organiseren (van activiteiten)
– Sport- en creatieve vaardigheden
– Keuzes maken
– Omgaan met internet en sociale media
– Gezonde levensstijl