Leerlijnen

De Praktijkschool Apeldoorn wil de leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden zich te ontwikkelen. Dat kan het best in een eigen leerweg voor elke leerling en een lesaanbod van de leerlijnen:
– Nederlands
– Rekenen/wiskunde
– ICT vaardigheden & mediawijsheid
– Cultuur & maatschappij
– Praktijk & loopbaan; dit zijn praktijkvakken en stage als beroepsvoorbereiding
– Sociale vaardigheden
– Bewegingsonderwijs (gym)


Activiteiten

Binnen het domein vrije tijd en de leerlijn cultuur & maatschappij onderneemt de school allerlei activiteiten tijdens het schooljaar. Er worden excursies, workshops en sportdagen georganiseerd, leerlingen bezoeken de bioscoop, muziek- en toneelvoorstellingen en gaan op schoolkamp. Leerlingen leren hoe zij, naast het werken, hun vrije tijd kunnen besteden.