Interne stage

Alle leerlingen kunnen deelnemen aan de interne stage, dit zal dan in zijn of haar Individueel OntwikkelingsPlan staan.

De leerlingen moet (minimaal) over de volgende vaardigheden beschikken:
– sociaalvaardig naar mede leerlingen en leerkrachten
– graag stage willen en kunnen lopen maar nog moeten wachten tot ze project vaardig zijn
– zelfstandig (zonder direct toezicht) kunnen werken
– afspraken nakomen

De interne stage is verdeeld in de volgende richtingen

Onderhoud schoolomgeving
Binnen-buitendienst (post, onderhoud plein,
fietsenstalling, kantine)
Onderhoud gebouw
Onderhoud groenvoorziening
Plantendienst
Onderhoud schoolfietsen
Sleuteldienst
Huishoudelijke dienst:
Was, reparatie, textiel
Schoonmaken diverse ruimtes
Scheidingsglas reinigen
Toiletbeheer
Koffie/dienst
Klaarzetten ruimtes vergaderingen
Administratief:
Uitleen bibliotheek
Uitleen leesboeken
Uitleen w.o.-boekjes
Kopiëren
Receptie
Consumptief:
Boodschappen
Catering
Winkel oriëntatie
Verkoop catering
Magazijn beheer
Assistent techniek 1e jaarlessen
Assisteren bij de lessen schilderen 1e fase