Stage lopen

Stages zijn heel belangrijk binnen het onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn. Er zijn verschillende soorten stages, naast de interne stage (in en om de school).

Projectstage
Projectstages zijn de eerste stages die leerlingen lopen om basisvaardigheden te leren. De leerlingen lopen stages bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen, peuterspeelzalen, buurthuizen en kinderboerderijen.

Oriënterende stage
Wanneer leerlingen weten welke richting ze op willen, kunnen ze stage gaan lopen bij bedrijven in de richting die ze gekozen hebben.

Eindstage
De eindstage is op een werkplek, met het doel de school te verlaten. Dit kan een reguliere werkplek of een beschermde werkplek zijn.