Leerlingenraad

Leerlingenraad en leerlingenstatuut

De leerlingenraad organiseert bij de start van het schooljaar verkiezingen. Elke groep wordt vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar, samen met de MR leden van het schoolteam. De leerlingen in de leerlingenraad bespreken allerlei schoolzaken die voor hen belangrijk zijn, zoals een schoolfeest en de leefregels op school. Zo oefenen zij met vaardigheden die belangrijk zijn voor hun burgerschap, zoals overleggen, vragen stellen, onderzoeken, samenwerken en belangen afwegen. Iedere nieuwe leerling krijgt aan de start van het nieuwe schooljaar het leerlingenstatuut. In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van de leerlingen.

Hieronder kun je het leerlingenstatuut van de Praktijk school Apeldoorn downloaden.

Leerlingenstatuut