MR

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt alle zaken die met school te maken hebben en geeft op een aantal onderwerpen advies of instemming.  De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over bijvoorbeeld de besteding van het geld, de benoeming van het personeel en beter onderwijs.

In de MR zitten drie ouders en drie leden van het schoolteam.

Ouders: mw. S. Hurenkamp, mw. G. Koopmans, mw. E. Stofbergen.

Schoolteam: dhr. E. de Boer en dhr. I. Brentjens, mw. D. Jochems.

Wilt u contact opnemen met de MR? Dat kan per mail of telefoon

Medezeggenschapsraad Praktijkschool Apeldoorn

De secretaris mw. D. Jochems

Adres: Postbus 712, 7300 AS Apeldoorn

Tel. 055-5332544

e-mail:mr @praktijkschool-apeldoorn. nl

1389022907_file-pdfLeerlingenstatuut
1389022907_file-pdfMedezeggenschapsreglement voor het_voortgezet onderwijs
1389022907_file-pdfMedezeggenschapstatuut school voor voortgezet onderwijs

Vergaderingen MR 2018-2019

Vergaderingen van de MR zijn op school en openbaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
De MR vergadert op:

  • Week 39 maandag 24 september 2018
  • Week 47 woensdag 21 november 2018
  • Week 3 Dinsdag 15 januari 2019
  • Week 11 maandag 11 maart 2019
  • Week 20 Woensdag 15 mei 2019
  • Week 27 dinsdag 3 juli 2019