MR

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt alle zaken die met school te maken hebben en geeft op een aantal onderwerpen advies of instemming.  De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over bijvoorbeeld de besteding van het geld, de benoeming van het personeel en beter onderwijs.

In de MR zitten drie ouders en drie leden van het schoolteam.

Ouders: mw. S. Hurenkamp, mw. G. Koopmans, mw. E. Stofbergen.

Schoolteam: dhr. E. de Boer en dhr. I. Brentjens, mw. D. Jochems.

Wilt u contact opnemen met de MR? Dat kan per mail of telefoon

Medezeggenschapsraad Praktijkschool Apeldoorn

De secretaris mw. D. Jochems

Adres: Postbus 712, 7300 AS Apeldoorn

Tel. 055-5332544

e-mail:mr @praktijkschool-apeldoorn. nl

1389022907_file-pdfLeerlingenstatuut
1389022907_file-pdfMedezeggenschapsreglement voor het_voortgezet onderwijs
1389022907_file-pdfMedezeggenschapstatuut school voor voortgezet onderwijs

Vergaderingen MR 2017/2018

Vergaderingen van de MR zijn op school en openbaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
De MR vergadert op:

  • woensdag 27 september 2017
  • maandag 13 november 2017
  • dinsdag 16 januari 2018
  • woensdag 14 maart 2018
  • maandag 14 mei 2018
  • dinsdag 3 juli 2018