Samenwerken in beroepsgericht opleiden

Het allerbelangrijkste vindt de Praktijkschool Apeldoorn dat leerlingen worden opgeleid voor een beroep en dat zij daarin een werkplek krijgen. De Praktijkschool Apeldoorn werkt veel samen met andere scholen en opleidingen. In opdracht van de Praktijkschool Apeldoorn geven zij de opleiding en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

De Praktijkschool Apeldoorn werkt samen met:

Alle opleidingen die de Praktijkschool Apeldoorn samen met andere scholen en opleidingen geeft, worden onafhankelijk getoetst. Onafhankelijk getoetst betekent dat het bewijs is geleverd dat de leerling de vaardigheden heeft voor het beroep. Het is belangrijk dat werkgevers dit bewijs van scholing erkennen.