Ouderbijdrage schooljaar 2016-2017

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Zoals ieder jaar vraagt de Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn aan de ouders/ verzorgers van iedere leerling een bijdrage; de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals in de schoolgids staat vermeld is het dit jaar vastgesteld op € 30,00 per leerling.

 

schoolavond foto voor mr brief                 schoolkamp 2015 2016 2 foto voor mr brief

Met de bijdrage kunnen we activiteiten betalen die een aanvulling zijn op bestaande onderdelen van de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Groepsuitjes
  • Kennismakings-barbecue begin schooljaar
  • Bijdrage schoolkamp
  • Schoolfeest

 

Het bedrag kunt u overmaken d.m.v. internetbankieren:

 

Rekening nr. (IBAN): NL11INGB0000616742

t.n.v. MR Praktijkschool Apeldoorn

O.v.v. ouderbijdrage + naam kind

 

Contante betaling is eveneens mogelijk. Uw zoon/ dochter/ pupil levert het geld in de groepsleraar en ontvangt een kwitantie.

 

Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn