Aansprakelijkheid

Onder schooltijd houdt de school toezicht op de leerlingen. Dit betekent niet altijd dat de school ook aansprakelijk is als de leerling iets overkomt, of als hun spullen beschadigen of kwijtraken.De school is alleen aansprakelijk als zij zich niet heeft gehouden aan haar zorgplicht. Of als er iets gebeurt met de leerling, doordat de school niet goed heeft opgelet. Veroorzaakt een leerling schade in of aan het schoolgebouw? Dan vraagt de school aan de ouders om de kosten voor het herstel van de schade te betalen.

De school is alleen verzekerd voor schade die leerlingen tijdens stage veroorzaken aan eigendommen van anderen. Dit is geen letselschade en geen schade aan spullen van de leerlingen zelf.

Het is heel belangrijk dat leerlingen zijn verzekerd met een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering

Ook interessant

Protocollen & Regelingen

Protocollen & Regelingen