Afwezigheid, verlof en verzuim

Afwezigheid melden

De school verwacht van ouder(s) dat u vóór het begin van de lessen de school laten weten dat hun kind niet of later komt. Is een leerling niet op school en is hij of zij niet afgemeld? Dan neemt de school meteen contact op met de ouders van de leerling.Leerlingen die niet op tijd op school zijn, moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd moeten ze inhalen. De school geeft dit door aan de ouders van de leerling.

Verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat verlof buiten de schoolvakanties alleen mag als daar ‘belangrijke redenen’ voor zijn. Ouders die verlof buiten de schoolvakanties willen aanvragen voor hun kind, moeten dit schriftelijk doen. Dat kan met een aanvraagformulier van de gemeente. De school heeft dit aanvraagformulier. Gaat het om verlof voor tien dagen of minder? Dan besluit de schooldirectie of dit mag. Over verlofaanvragen voor meer dan tien dagen moet de gemeente beslissen. Voor beide soorten verlof gelden dezelfde voorwaarden in de leerplichtwet

Verzuim

Het allerbelangrijkst is dat leerlingen naar school gaan en niet thuis blijven! Heeft de leerling problemen? Dan is het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen en niet zomaar thuis blijft. Ook voor later (in werk) is dit heel belangrijk.

Bij spijbelen (ongeoorloofd verzuim*) zoekt de school in overleg met de ouders en leerling een oplossing. Als de leerling veel spijbelt of zonder -goede- reden niet op school is, dan geeft de school dit door aan de afdeling leerlingenzaken van de gemeente waar de leerling woont. Vaak te laat komen geldt ook als spijbelen. De school geeft dit ook door.

De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar mag dan om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar is regelmatig op school en roept dan leerlingen op die gemeld zijn voor ongeoorloofd verzuim. Ook leerlingen die regelmatig te laat zijn, komen dan bij de leerplichtambtenaar.

De school maakt zich vooral zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school komt. In een verzuimgesprek praat de school hier over met leerling en ouders. Natuurlijk wordt altijd eerst met de leerling zelf gepraat, om er achter te komen waarom hij of zij niet naar school gaat. Ook dit ziekteverzuim meldt de school bij leerplicht.

 

Ook interresant

Schoolgids
Afwezigheid melden

Afwezigheid melden

Schoolgids
Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Schoolgids
Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)

Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)