Afwezigheid, verlof en verzuim

Ouders melden de afwezigheid van hun kind

Is uw kind ziek? Wij verwachten van u dat u vóór het begin van de lessen de school laat weten dat uw kind niet of later komt. Het is ook belangrijk dat, als uw kind ziek is op een dag dat hij of zij stage loopt, u het stagebedrijf ook op de hoogte brengt.
Is een leerling niet op school en is hij of zij niet afgemeld? Dan nemen wij meteen contact met u op. Leerlingen die te laat komen, moeten zich melden bij de receptie. Wij maken daar een notitie van. Verloren tijd wordt na schooltijd ingehaald. De school geeft dit door aan de ouders van de leerling.

Ouders kunnen verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat verlof buiten de schoolvakanties alleen mag als daar ‘belangrijke redenen’ voor zijn. De school moet zich aan die regels van de leerplichtwet houden. Ouders die verlof buiten de schoolvakanties willen aanvragen voor hun kind, kunnen daarvoor een aanvraagformulier bij de school opvragen. Gaat het om verlof voor meer dan tien dagen? Dan besluit de leerplichtambtenaar of het verlof wordt toegekend.

Wanneer mag de school verlof verlenen?

Vakantie
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als u seizoensgebonden werk doet, of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Uw kind kan alleen vrij krijgen als: u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt en het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt. U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Bijzondere omstandigheden
Daarnaast kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur hier vooraf toestemming voor geeft. De school mag u geen extra vakantieverlof verlenen voor bijzondere omstandigheden.

Spijbelen of ongeoorloofd verzuim

Het allerbelangrijkste is dat leerlingen naar school gaan en niet thuis blijven! Heeft de leerling problemen? Dan is het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen en niet zomaar thuis blijft. Ook voor later (in werk) is dit heel belangrijk.
Bij spijbelen (ongeoorloofd verzuim) zoekt de school in overleg met de ouders en leerling een oplossing. Als de leerling veel spijbelt of zonder -goede- reden niet op school is, dan moet de school dit doorgeven aan de afdeling leerlingenzaken van de gemeente waar de leerling woont. Vaak te laat komen geldt ook als spijbelen.

De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar mag dan om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar is regelmatig op school en roept dan leerlingen op die gemeld zijn voor ongeoorloofd verzuim. Ook leerlingen die regelmatig te laat zijn, komen dan bij de leerplichtambtenaar.
De school maakt zich ook zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school komt. In een verzuimgesprek praat de school hier over met leerling en ouders. Natuurlijk wordt altijd eerst met de leerling zelf gepraat, om er achter te komen waarom hij of zij niet naar school gaat. Ook dit ziekteverzuim meldt de school bij leerplicht.

 

Ook interessant

Schoolgids
Afwezigheid melden

Afwezigheid melden

Schoolgids
Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Schoolgids
Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)

Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)