Aanpak tegen pesten

Kinderen en volwassenen moeten zich op school en in hun werk veilig kunnen voelen. De school wil niet dat er gepest wordt op school en doet er veel aan om pesten op school te voorkomen. Op de volgende manier wordt er samen gewerkt aan een veilige school;

  • Samen opvoeden tot sociaal en positief gedrag blijft de beste manier om pesten te voorkomen en op te lossen.
  • Pesten voorkomen met toezicht door het schoolteam in en om school, lessen in sociale vaardigheid en  weerbaarheid en een  vertrouwenspersoon op school.
  • In overleg met leerlingen, ouders en anderen maatregelen nemen die het pesten stoppen.
  • Samenwerken met organisaties, zoals jeugdzorg, politie, maatschappelijk werk, psychologen en therapeuten.
  • Elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun motivatie, de tevredenheid met school en hun zelfvertrouwen. De groepsleraar en de leerling bespreken samen de uitslag en de gewenste acties.
  • Om het jaar vullen de leerlingen een tevredenheidspeiling in.
  • De school hanteert een veiligheidsbeleid (voorheen anti-pest protocol) met stappenplan tegen pesten.
  • De groepsleerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt wanneer er mogelijk sprake is van pesten. Wanneer het nodig is, kan hij een anti-pestcoördinator inschakelen.

De anti-pestcoördinatoren van Praktijkschool Apeldoorn zijn;
mevr. Kuiper, mevr. Sielias, mevr. Heilen & dhr. De Jong.

De vertrouwenspersonen van Praktijkschool Apeldoorn zijn;
mevr. Santbulte en dhr. De Boer.

 

 

Ook interessant

Schoolgids
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Schoolgids
Anti pestcoördinatoren

Anti pestcoördinatoren

Schoolgids
Gouden regels

Gouden regels