Aanpak tegen pesten

De school wil niet dat er gepest wordt, óók niet op internet en de sociale media. Daarom doen we er veel aan om pesten te voorkomen.

Het gebruik van sociale media (Twitter, Facebook, WhatsApp etc.) op de mobiele telefoon of de pc, laptop en/of tablet thuis, is bedoeld om op een positieve manier met elkaar te communiceren. De school wil verkeerd gebruik en pesten voorkomen. Daarom vragen we aan ouders erop te letten wat hun kind doet op de sociale media.

Dit doen we om pesten te voorkomen:

  • toezicht door het schoolteam in en om school
  • lessen in sociale vaardigheden en weerbaarheid
  • in overleg met leerlingen, ouders en anderen nemen we maatregelen die het pesten stoppen
  • we werken samen met organisaties, zoals jeugdzorg, politie, maatschappelijk werk, psychologen en therapeuten
  • elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun motivatie, zelfvertrouwen en de tevredenheid over school. De groepsleraar en de leerling bespreken samen de uitslag en wat zij daarmee gaan doen
  • elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hoe veilig zij zich voelen op school (sociale veiligheid)
  • we hebben een anti-pestprotocol met stappenplan tegen pesten. Klik HIER om protocol te bekijken.

Anti-pestcoördinator

Om pesten tegen te gaan is er een anti-pestprotocol . Wanneer er toch sprake is van een pestsituatie, dan is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Deze kan, wanneer hij dat nodig acht, een anti-pestcoördinator inschakelen. De anti-pestcoördinatoren van Praktijkschool Apeldoorn zijn; mevr. K. Heilen, mevr. J. Sielias & dhr. J. De Jong.

De vertrouwenspersonen van Praktijkschool Apeldoorn zijn;
mevr. A. Santbulte en dhr. E. De Boer.

De veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het veiligheidsbeleid op school wordt uitgevoerd. Het gaat hier om de veiligheid van de leerlingen, het personeel en iedereen die in het gebouw is.

veiligheidscoördinator Praktijkschool Apeldoorn
Dhr. A. Koers

 

 

 

Ook interessant

Schoolgids
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Schoolgids
Anti pestcoördinatoren

Anti pestcoördinatoren

Schoolgids
Gouden regels

Gouden regels