Samenwerking met ouders

De Praktijkschool Apeldoorn vindt het heel belangrijk om samen te werken met ouders. Goede samenwerking en een goed contact geven de leerling de beste kans om zich te ontwikkelen. Ouders die behoefte hebben aan een gesprek met de school, kunnen altijd contact opnemen. De school zal zeker ook contact met ouders opnemen als de school dat nodig vindt.  De meeste contacten gaan via de groepsleraar van uw kind.

Als er belangrijke zaken zijn, dan zoekt de school (groepsleraar) persoonlijk contact met ouders. Of de school stuurt de ouders een brief. Ook op de website van de school staat veel informatie voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen op de website inloggen en het mailprogramma gebruiken. Zij hebben daarvoor een eigen wachtwoord.

Er zijn vaste momenten waarop school en ouders elkaar ontmoeten:

 • De ouderavond voor ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar.
 • Het kennismakingsgesprek aan de start van het schooljaar met de groepsleraar.
 • Een kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus.
 • Het huisbezoek rond de kerstvakantie. Het IOP wordt dan besproken en ondertekend.
 • Het adviesgesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met ondertekening van het IOP.
 • Het gesprek met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen.
 • Het gesprek met ouders bij wisseling van stage of cursus.
 • De ouderavond voor ouders van leerlingen aan het einde van de tweede en derde fase.                     (Organisaties laten dan zien welke hulp zij geven aan leerlingen die gaan werken)
 • Gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school.
 • De ouderavond voor ouders van leerlingen die aan het schoolkamp meedoen.
 • De ouderavond waarop officieel afscheid wordt genomen van de leerlingen die de van school gaan.

 Contacten met gescheiden ouders

De school vindt goed contact met de ouders belangrijk. Het liefst met beide ouders van de leerling. In de wet (Burgerlijk Wetboek, boek 1, titel 15 en artikel 377b en c) staat dat de verzorgende ouder de andere ouder moet informeren over belangrijke zaken, dus ook over school. Als dit niet lukt, kan de verzorgende ouder aan de school vragen om de niet-verzorgende ouder apart te informeren. De schoolt zorgt er dan voor dat deze ouder ook belangrijke informatie als bewijzenmappen, testuitslagen en ouderbrieven krijgt. Wil de niet-verzorgende ouder ook algemene informatie als de schoolgids krijgen, dan kan hij of zij dit aanvragen bij de administratie van de school.      Beide ouders zijn bij oudergesprekken en ouderavonden van harte welkom. De school kan niet met de vader en moeder apart een oudergesprek voeren. Soms mag de niet-verzorgende ouder geen informatie van de school (over de leerling) krijgen. Bijvoorbeeld door een uitspraak van de rechter. Is dit zo, dan moet de school dit weten.