Samenwerking met ouders

De Praktijkschool Apeldoorn vindt het heel belangrijk om goed samen te werken met ouders.
Een goed contact tussen school en ouders helpt de leerling in zijn ontwikkeling. Ouders die
behoefte hebben aan een gesprek met de school kunnen altijd contact opnemen. De meeste
contacten gaan via de groepsleraar.
Als er belangrijke zaken zijn, dan zoekt de school (groepsleraar) persoonlijk contact met
ouders, of de school stuurt de ouders een brief. Ook op de website van de school staat veel
informatie voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen op de website inloggen en het mailprogramma
gebruiken. Zij hebben daarvoor een eigen wachtwoord.

Er zijn vaste momenten waarop school en ouders contact hebben:

 • Ouderavond voor de ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar
 • Intakegesprek voor de zomervakantie met de ouders van de nieuwe leerlingen
 • Kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar met de groepsleraar
 • Kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus is mogelijk
 • Huisbezoek voor de kerstvakantie. Het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) wordt dan besproken en ondertekend
 • Adviesgesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met ondertekening van het IOP
 • Contact met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen
 • Contact met ouders bij wisseling van stage of cursus
 • Ouderavonden over bijvoorbeeld het schoolkamp
 • Gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school
 • De feestavond waarop officieel afscheid wordt genomen van leerlingen die van school gaan en hun ouders.

Contacten met gescheiden ouders

De school vindt goed contact met ouders belangrijk. De ontwikkeling van de leerling staat hierbij altijd voorop. De school voert daarom gesprekken in principe altijd samen met ouders en leerling. Dit maakt dat de school graag wil dat beide ouders na een scheiding gesprekspartner blijven. Bij voorkeur tegelijkertijd. Lukt dit niet? Dan voert de school het gesprek met één ouder met toestemming van de andere ouder. De school gaat er vanuit dat de ene ouder de andere ouder informeert. Dit voorkomt dat de leerling op school meerdere gesprekken moet voeren met zijn vader en moeder.

De school gaat er ook vanuit dat de ouder waar de leerling woont schriftelijke informatie van de school met de andere ouder deelt. Als dit niet mogelijk is, kan de niet-verzorgende ouder dit bij de school aangeven. De school zorgt er dan voor dat beide ouders dezelfde schriftelijke informatie krijgen.

Zijn er redenen om het anders aan te pakken dan kunt u contact opnemen met de groepsleraar.