Samenwerking met ouders

De Praktijkschool Apeldoorn vindt het heel belangrijk om goed samen te werken met ouders.
Een goed contact tussen school en ouders helpt de leerling in zijn ontwikkeling. Ouders die
behoefte hebben aan een gesprek met de school kunnen altijd contact opnemen. De meeste
contacten gaan via de groepsleraar.
Als er belangrijke zaken zijn, dan zoekt de school (groepsleraar) persoonlijk contact met
ouders, of de school stuurt de ouders een brief. Ook op de website van de school staat veel
informatie voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen op de website inloggen en het mailprogramma
gebruiken. Zij hebben daarvoor een eigen wachtwoord.

Er zijn vaste momenten waarop school en ouders contact hebben:

 • Ouderavond voor de ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar
 • Intakegesprek voor de zomervakantie met de ouders van de nieuwe leerlingen
 • Kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar met de groepsleraar
 • Kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus is mogelijk
 • Huisbezoek voor de kerstvakantie. Het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) wordt dan besproken en ondertekend
 • Adviesgesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met ondertekening van het IOP
 • Contact met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen
 • Contact met ouders bij wisseling van stage of cursus
 • Ouderavonden over bijvoorbeeld het schoolkamp
 • Gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school
 • De feestavond waarop officieel afscheid wordt genomen van leerlingen die van school gaan en hun ouders.

Contacten met gescheiden ouders

De school vindt goed contact met ouders belangrijk, het liefst met beide ouders van de
leerling. In de wet staat dat de verzorgende ouder de andere ouder moet informeren over
belangrijke zaken, dus ook over school. Lukt dit niet? Dan kan de ouder aan de school
vragen apart geïnformeerd te worden. De school zorgt er dan voor dat beide ouder(s)
belangrijke informatie als bewijzenmappen, testuitslagen en ouderbrieven krijg(en). Wil de
niet-verzorgende ouder ook algemene informatie krijgen, zoals de schoolgids? Dan kan hij
of zij dit aanvragen bij de administratie van de school.
Beide ouders zijn bij oudergesprekken en ouderavonden van harte welkom. De school kan
niét met de vader en moeder apart een oudergesprek voeren. Soms mag de niet-verzorgen-
de ouder geen informatie van de school (over de leerling) krijgen. Bijvoorbeeld door
een uitspraak van de rechter. De school moet dit dan weten.