Tegemoetkoming 18+

Iedere leerling die een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar wordt, kan een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit moet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze regeling is er omdat ouders geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen die 18 jaar zijn geworden. De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden. Hoeveel tegemoetkoming de leerlingen krijgen, hangt af van het inkomen van de ouders. Leerlingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de DUO.

Aanvragen tegemoetkoming
Leerlingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de DUO. Dit kunnen zij het beste doen, drie maanden vóórdat ze 18 jaar worden. Aanvragen kan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Dit formulier is te downloaden via www.duo.nl. De leerling krijgt binnen 8 weken na de aanvraag bericht van de DUO.

Ook interessant

Schoolkosten

Schoolkosten

Schoolgids
Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder