Verlof aanvragen

Aanvraagformulier verlof

De leerplichtwet staat verlof buiten de schoolvakanties alleen toe als daar belangrijke redenen voor zijn. Wilt u  verlof aanvragen buiten de schoolvakanties, dan moet u dat schriftelijk doen. Dat moet met een aanvraagformulier van de gemeente. De school heeft zo’n formulier in huis. Wanneer het om verlof voor tien dagen of minder gaat, besluit de schooldirectie of dit mag. Over verlofaanvragen voor meer dan tien dagen moet de gemeente beslissen.