Begeleiding

Leerlingbegeleiding

De Praktijkschool Apeldoorn biedt een overzichtelijke leeromgeving met duidelijke regels en afspraken, kleine groepen, intensieve leerlingbegeleiding en een vaste groepsleraar. De groepsleraar is als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling op school, ook tijdens stages. Ouders, en ook professionele begeleiders, hebben het eerst en meest contact met de groepsleraar van de leerling.

Extra begeleiding

Naast de dagelijkse begeleiding van de leerlingen, biedt de school ook andere professionele hulp. Bijvoorbeeld: logopedie/gespreksvaardigheden, weerbaarheidstraining, extra sociale vaardigheidstraining en begeleiding door orthopedagoog, GZ-psycholoog en/of maatschappelijk werk.

Stagebegeleiding

Leerlingen die stage lopen, krijgen in ieder geval één keer per twee weken bezoek van hun vaste stagebegeleider op hun stageadres. Deze stagebegeleider heeft ook contact met de begeleiders op de stageplaats en de groepsleraar.

Begeleiding na verlaten school

Iedere leerling van de Praktijkschool Apeldoorn verlaat de school met duidelijke afspraken over de periode daarna. De overgang naar werk, een vervolgopleiding of combinatie van werk en school gebeurt in overzichtelijke stappen en onder goede begeleiding. De school volgt de leerling de eerste twee jaar na het verlaten van de school. Als het nodig is, biedt de school de ouders en leerling hulp.

Ook interessant

Schoolgids
Extra ondersteuning in school

Extra ondersteuning in school

Schoolgids
Logopedie en gespreksvaardigheden

Logopedie en gespreksvaardigheden

Schoolgids
Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk