Onderwijsaanpak

Zelfstandig leven en werken

Het praktijkonderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is gericht op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en praktische vaardigheden. We bereiden jongeren voor op zelfstandig leven en werken in de praktijk. Dat doen we met concreet en praktisch onderwijs op maat, in een omgeving met veel structuur, veiligheid en vertrouwen. We kijken daarbij steeds naar wat leerlingen wél kunnen (leren). Met een eigen leerweg voor iedere leerling, krijgen de leerlingen de kans eigen keuzes te maken en doelen te stellen. Daarbij krijgen leerlingen de hulp en begeleiding die zij nodig hebben.