Onderwijsaanpak

Zelfstandig leven en werken

Het praktijkonderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn is gericht op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en praktische vaardigheden. We bereiden jongeren voor op zelfstandig leven en werken in de praktijk. Dat doen we met concreet en praktisch onderwijs op maat, in een omgeving met veel structuur, veiligheid en vertrouwen. We kijken daarbij steeds naar wat leerlingen wél kunnen (leren). Met een eigen leerweg voor iedere leerling, krijgen de leerlingen de kans eigen keuzes te maken en doelen te stellen. Daarbij krijgen leerlingen de hulp en begeleiding die zij nodig hebben.

Leren in 3 fasen

De Praktijkschool Apeldoorn heeft het onderwijs op school verdeeld in drie fasen. Alle leerlingen doorlopen de drie fasen. Zij doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Een persoonlijke leerweg

Iedere leerling op de Praktijkschool Apeldoorn volgt zijn eigen leerweg.
Deze leerweg is gericht op:
● opleiden voor een werkplek
● zelfredzaam worden

Een eigen leerweg betekent dat iedere leerling op zijn eigen niveau op zoek gaat naar zijn kwaliteiten. De leerling heeft niet alleen verplichte vakken. De leerling kan ook praktijkvakken kiezen. Zo ontdekt iedere leerling waar hij of zij goed in is. Dit heet keuzepraktijk. De keuzepraktijk is bedoeld om het talent van de leerling te ontdekken. Zo ontstaat een leerweg die de leerling de meeste kans biedt op werk en zelfredzaamheid.

Vanaf het tweede schooljaar kan de leerling kiezen voor een aantal extra eigen praktijkvakken. In deze praktijkvakken wordt hij of zij verder opgeleid. Zo volgt de leerling steeds meer zijn of haar eigen leerweg. De leerling houdt wel steeds dezelfde groep en groepsleraar.

Ook interessant

Schoolgids
Les in kleine groepen

Les in kleine groepen

Schoolgids
1e fase

1e fase

Schoolgids
2e fase

2e fase