Over Praktijkschool Apeldoorn

schoolgebouw PSAPraktijkonderwijs

De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs.
De vrijheid van ieder mens staat centraal in onze school. Vrijheid betekent
ook respect voor de vrijheid van de ander.

Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs
of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen vinden leren op
school moeilijk. Zij leren door veel in de praktijk te doen. Daarmee halen ze bewijzen, zoals
beoordelingen, certificaten en getuigschriften, die belangrijk zijn voor hun kans op werk.
We begeleiden leerlingen naar een vorm van betaald werken en zelfstandig meedoen in
de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Als de leerlingen 18 jaar
zijn, gaan zij van school met een getuigschrift, met daarin een overzicht van de behaalde
kwalificaties en werkervaring.

Op 1 oktober 2019 telde de Praktijkschool Apeldoorn 181 leerlingen. De school is onderdeel
van Leerplein055. Leerplein055 is de stichting voor openbaar (speciaal) basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs