Over Praktijkschool Apeldoorn

Praktijkonderwijs

De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Openbaar onderwijs staat voor het centraal stellen van de vrijheid van de mens, met respect voor de vrijheid van de ander. Hoe we dat doen, is onder andere zichtbaar in de gouden regels op school.

Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen leren door veel in de praktijk te doen. Daarmee halen ze bewijzen, zoals beoordelingen, certificaten en getuigschriften, die belangrijk zijn voor hun werk of een vervolgstudie in het MBO. We begeleiden leerlingen naar zelfstandig meedoen in de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Als de leerlingen 18 jaar zijn, gaan zij van school met een  diploma, met daarbij een overzicht van de behaalde kwalificaties, certificaten en werkervaring.

Op 1 augustus 2020 telde de Praktijkschool Apeldoorn 192 leerlingen. De school is onderdeel van Leerplein055. Leerplein055 is de stichting voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en voorgezet onderwijs