Starten op school

Overdracht

De Praktijkschool Apeldoorn besteedt veel aandacht aan de voorbereiding van de start van de leerling op school. Deze voorbereiding begint met een goede overdracht. De groepsleraren van de eerste fase (en de orthopedagoog en adjunct-directeur) voeren de overdrachtsgesprekken met een of meer vertegenwoordigers van de basisschool of school waar de leerling vandaan komt. Meestal is dat de groepsleerkracht, samen met een intern begeleider.

Startdocument

De school maakt voor iedere leerling een startdocument. Daarin staan de doelen waaraan in de periode tot de eerste leerlingbespreking wordt gewerkt. Deze doelen worden bepaald met de informatie die bij de aanmelding hoort: het onderwijskundig rapport, het psychologisch onderzoek en gesprekken met ouders en de vorige school. Het startdocument wordt daarna omgezet naar een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) voor iedere leerling.

 

Ook interessant

Aanmelden

Aanmelden