Veilige school

De Praktijkschool Apeldoorn wil een veilige school zijn en blijven. Dit bewaken we goed. Veiligheid betekent veilig in het schoolgebouw, veilig op het werk ( en op stage) en een veilig contact met de wereld om de school heen. Voor de veiligheid van de leerlingen, personeel en bezoekers op school zijn er allerlei regels.

Gouden regels 

Wij hebben duidelijke regels op school. Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met respect behandeld. Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan.

Als basis in de dagelijkse omgang in school hanteren wij de Gouden regels. Deze zijn:
– Iedereen is welkom en hoort erbij
– Wij lossen problemen met elkaar op
– Wij respecteren dat we allemaal verschillend zijn
– Wij gebruiken vriendelijke taal
De Gouden regels komen voort uit de methode ‘De Vreedzame school’ die wij op school gebruiken bij de lessen in sociale vaardigheden en bij het tegen gaan van pesten.


 

Vertrouwenspersoon.

Voor leerlingen, ouders en schoolteamleden die zich, om welke reden dan ook, niet veilig voelen op school, is er een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van Praktijkschool Apeldoorn zijn

  • dhr. de Boer
  • mevr. Santbulte.

 

Anti-pestcoördinator.

Om pesten tegen te gaan is er een anti-pestprotocol. Wanneer er toch sprake is van een pestsituatie, dan is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Deze kan, wanneer hij dat nodig acht, een anti-pestcoördinator inschakelen. De anti-pestcoördinatoren van Praktijkschool Apeldoorn zijn

  • mevr. Heilen
  • mevr. Sielias
  • mevr. Kuiper
  • dhr. de Jong.

Klik HIER voor meer informatie over het anti-pestbeleid van Praktijkschool Apeldoorn.