Rondleiding basisscholen

Het rondleiden van de basisscholen.

Woensdag kwamen er 2 basisscholen op de praktijkschool Apeldoorn. En die hebben we begeleid. De 30 leerlingen van groep 8 deden workshops. daarna gingen we naar workshop koken, gym en techniek. En we gingen eerst naar koken.
En ze gingen een tosti maken. En ik ging ze allemaal helpen om dat ze het lastig vonden en het is de eerste keer dat ze in een praktijk lokaal het maakten. Daarna gingen we naar gym. Bij gym mocht je een vrije keus maken. En even later gingen we naar techniek. En je mocht een letter maken van ijzer. Dat moest je lassen. Daarna was het eind van ochtend. En ze zeiden dat ze het allemaal leuk vonden en de leerkrachten ook. rondleiding basisscholenrondleiding basisscholen