Praktijkonderwijs

De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. De vrijheid van ieder mens staat centraal in onze school. Vrijheid betekent ook respect voor de vrijheid van de ander.

Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen vinden leren op school moeilijk. Zij leren door veel in de praktijk te doen. Daarmee halen ze bewijzen, zoals beoordelingen, certificaten en getuigschriften, die belangrijk zijn voor hun kans op werk. We begeleiden leerlingen naar een vorm van betaald werken en zelfstandig meedoen in de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Als de leerlingen 18 jaar zijn, gaan zij van school met een getuigschrift, met daarin een overzicht van de behaalde kwalificaties en werkervaring.

Op 1 oktober 2017 telde de Praktijkschool Apeldoorn 203 leerlingen. De school is onderdeel van Leerplein055. Leerplein055 is de stichting voor openbaar (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs in Apeldoorn. Het College van Bestuur van Leerplein055 is het bestuur van de school