Contacten met gescheiden ouders

De school vindt goed contact met ouders belangrijk, het liefst met beide ouders van de leerling. In de wet (Burgerlijk Wetboek, boek 1, titel 15 en artikel 377b en c) staat dat de verzorgende ouder de andere ouder moet informeren over belangrijke zaken, dus ook over school. Lukt dit niet? Dan kan de verzorgende ouder aan de school vragen om de niet-verzorgende ouder apart te informeren. De school zorgt er dan voor dat deze ouder ook belangrijke informatie als bewijzenmappen, testuitslagen en ouderbrieven krijgt. Wil de niet-verzorgende ouder ook algemene informatie krijgen, zoals de schoolgids? Dan kan hij of zij dit aanvragen bij de administratie van de school.

Beide ouders zijn bij oudergesprekken en ouderavonden van harte welkom. De school kan niét met de vader en moeder apart een oudergesprek voeren. Soms mag de niet-verzorgende ouder geen informatie van de school (over de leerling) krijgen. Bijvoorbeeld door een uitspraak van de rechter. De school moet dit dan weten.