Lestijden

lesurenlestijden 
1e uur8:309:25
2e uur9:2510:15
Pauze10:1510:30
3e uur10:3011:25
4e uur11:2512:15
Pauze12:1512:35
5e uur12:3513:30
6e uur13:3014:30

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen 1000 uren les per jaar. Leerlingen uit de eerste fase en het begin van de tweede fase hebben iedere schooldag les van 8.30 uur tot 14.30 uur. De laatste tien minuten sluiten de leerlingen de dag af.  

Leerlingen uit het midden en eind van de tweede en derde fase krijgen een aangepast lesrooster als ze stage gaan lopen. Voor elke leerling is er een individueel rooster. 

 

Geen lesuitval, geen tussenuren 

Er zijn geen tussenuren. Er is geen lesuitval bij ziekte of afwezigheid van leraren. Lukt de opvang 

van de leerlingen echt niet, dan laat de school dat op tijd weten.