Afwezigheid melden

De school verwacht van ouders dat zij vóór het begin van de lessen de school laten weten dat hun kind niet of later komt. Is een leerling niet op school en niet afgemeld? Of niet op tijd op school? Dan neemt de school vóór de ochtendpauze contact op met de ouders van de leerling. Afwezig bij stage: bij stageplek én school afmelden.