Internet

Op school wordt tijdens de lessen op internet gewerkt. De school bepaalt of, hoe en wanneer de leerling op de computer werkt. De regels voor het gebruik van internet staan in een protocol. Leerlingen mogen geen websites bekijken die in strijd zijn met de goede zeden, discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of gewelddadig zijn. Leerlingen mogen ook niet chatten op de computer. In 4.3 staat ook hoe leerlingen eigen apparatuur op school en thuis verstandig gebruiken.

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar het ICT-protocol mee naar huis. Ouders en leerlingen moeten dit ondertekenen. Vindt de school dat leerlingen zich niet aan het protocol houden? Dan mogen zij (tijdelijk) niet meer op de computer werken.