Klachten

De school vindt het belangrijk om problemen samen op te lossen. Ouders kunnen met klachten altijd terecht bij de groepsleraar van de leerling. Ook kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de school. Als dat nodig is, kan de vertrouwenspersoon helpen bij contact met de externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk van de school én het schoolbestuur. Er is een externe vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie en een externe vertrouwenspersoon voor andere klachten. Als ouders en school er samen niet uitkomen, is er een klachtenregeling. Ouders kunnen de klachtenregeling inkijken of opvragen bij de administratie van de school. Het is ook mogelijk dat de school de klager doorverwijst naar de vertrouwenspersoon.