Overtredingen

De Praktijkschool Apeldoorn wil geen overlast, crimineel gedrag en (seksueel) geweld of (seksuele) intimidatie. Daarom werkt zij samen met de gemeente, de politie en andere scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn.

De school mag tassen, kleding en kluisjes controleren als zij denkt dat een leerling een overtreding heeft gemaakt. De school neemt dan contact op met de ouders van de leerling en de politie. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om gedrag in de school of daarbuiten. De school kan een strafbaar feit melden bij de politie, maar kan zelf geen aangifte doen. Alleen privé personen kunnen aangifte doen. De school meldt seksueel geweld en intimidatie bij het college van bestuur. Vooral handel in drugs, drugsgebruik, wapenbezit, wapengebruik en geweld zijn ernstige overtredingen. Het gevolg kan zijn dat de leerling wordt geschorst of weggestuurd van school.