Regels en afspraken op school

 • leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de Verloren tijd moeten zij inhalen
 • tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken, of in de schoolkantine
 • teamleden houden Ook houden camera’s toezicht: in de fietsenkelder, op de bromfietsparkeerplaats, de entree van de fietsenkelder en op delen van het schoolterrein
 • de school controleert regelmatig de inhoud van de kluisjes
 • op school wordt niet Alleen leerlingen van 18 jaar of ouder mogen roken op een speciale rookplek op het schoolplein
 • fietsen staan altijd – op slot! – in de fietsenkelder
 • jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje
 • waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis
 • leerlingen mogen geen kauwgom kauwen op school
 • drinken en eten mag in de pauze buiten of in de schoolkantine
 • leerlingen mogen in de school geen pet dragen
 • leerlingen mogen geen mobiele telefoon gebruiken tijdens de De leraar bepaalt wanneer de telefoon wél gebruikt mag worden, als dat voor een les belangrijk is, bijvoorbeeld als agenda. De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van mobiele telefoons en/of andere persoonlijke geluidsdragers
 • afval hoort in de afvalbak
 • foto’s en films maken op school mag alleen met schriftelijke toestemming volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn. Ook mogen zij op school geen dingen doen die gevaarlijk voor anderen kunnen zijn
 • we pesten elkaar niet op én buiten Leerlingen moeten zich veilig voelen op school. Ook op het internet en de sociale media