Verlof aanvragen

In de leerplichtwet staat dat verlof buiten de schoolvakanties alleen mag als daar ‘belangrijke redenen’ voor zijn. De school moet zich aan die regels van de leerplichtwet houden. Ouders die verlof buiten de schoolvakanties willen aanvragen voor hun kind, kunnen daarvoor een aanvraagformulier bij de school opvragen. Gaat het om verlof voor meer dan tien dagen? Dan besluit de leerplichtambtenaar of het verlof wordt toegekend.

 

Wanneer mag de school verlof verlenen?

Vakantie

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als u seizoensgebonden werk doet, of  als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Uw kind kan alleen vrij krijgen als: u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt en het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt. U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

Bijzondere omstandigheden

Daarnaast kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur hier vooraf toestemming voor geeft.  De school mag u geen extra vakantieverlof verlenen voor bijzondere omstandigheden.