Vertrouwenspersoon

Op Praktijkschool Apeldoorn zijn twee vertrouwenspersonen: mevr. A. Santbulte en dhr. J. de Jong. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en schoolteamleden die een klacht hebben of zich onprettig voelen door gedrag of woorden van medeleerlingen of personeel op school.

tel: 055 533 25 44

De Praktijkschool Apeldoorn heeft drie anti-pest coördinatoren. De groepsleraar is het eerste aanspreekpunt als het over pesten gaat. Ook ouders kunnen contact opnemen met de anti-pest coördinator

Mw. J. Sielias

Mw. K. Heilen

Dhr. J. de Jong

tel: 055 533 25 44

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bovenschools;

Mw. Y. Kamsma

tel: 088 093 18 88