Vertrouwenspersoon

De Praktijkschool Apeldoorn heeft eigen vertrouwenspersonen. Leerlingen, ouders en teamleden kunnen hier terecht als zij problemen of klachten hebben over het werken of leren op school.
Vertrouwenspersonen van school;

Mw. A. Santbulte en dhr. E. de Boer

tel: 055 533 25 44

De Praktijkschool Apeldoorn heeft drie anti-pest coördinatoren. De groepsleraar is het eerste aanspreekpunt als het over pesten gaat. Ook ouders kunnen contact opnemen met de anti-pest coördinator

Mw. J. Sielias

Mw. K. Heilen

Dhr. J. de Jong

tel: 055 533 25 44

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bovenschools;

Mw. Y. Kamsma

tel: 088 093 18 88